Contact

Pateikiama: „2015.png“

Renginys „T klasė – mokyklos bendruomenei“

Progimnazijoje viešėjo  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  projekto „T klasė“ komanda: Jūratė Jadkovnytė Petraitienė, Tadas Petraitis, Deividas Gaudėšius ir Kristina Fišienė.  Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė džiaugėsi, kad  į renginį  „T klasė – mokyklos bendruomenei“ gausiai susirinko progimnazijos tėveliai ir   mokytojai, linkėjo, kad progimnazija taptų bendrais namais tėvams, mokytojui, vaikui, kad atsirastų bendri pomėgiai, interesai, pokalbiai, kad kartu lengviau aptiktume kelią į vaiko širdį.

 Projekto „T klasė“ vadovė, žurnalistė  Jūratė Jadkonytė Petraitienė mokyklos bendruomenę supažindino su projektu „T klasė“, su dalyvavimo mokyklos gyvenime galimybėmis bei altenatyvomis.  Susirinkusiems paaiškino, kad raidė „T“ reiškia „Tėvų“: trylikta, teisinga, tobula, tvirta, tolerantiška, o susirinkusieji dar interpretavo „tinkama, tvirta, talentinga...“ Projekto vadovė  priminė statistiką, kad Lietuvoje tėvai  savo vaikui vidutiniškai skyria  7 minutes per parą ir kvietė tėvus aktyviau kurti  bendruomenę, suburtą  klasės pagrindu, nes tai ne tik didžiulė pagalba mokytojui ir mokiniui, bet ir smagus bei naudingas laikas patiems tėvams. Aktyvesnis tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą šias minutes pratęstų bent iki pusvalandžio. Juk tiek, kiek duosime savo vaikams, tiek pasieksime jiems užaugus.

Projekto vadovė Jūratė psichologinės knygos tėvams ,,Laimingos mamos dienoraštis“ autorė. Autorė progimnazijos bendruomenei pristatė knygą, kurioje gausu psichologų patarimų auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus.  Autorė patarė, kaip tapti geriausia mama:  „Tai labai paprasta: reikia labai mylėti savo vaiką kai jam sekasi, ir dvigubai labiau – kai nesiseka…“

Kristina  Fišienė , interneto svetainės „Mokytojo dienoraštis“  vadovė, bendruomenės narius kvietė  prisijungti, rašyti savo nuomonę, klausti, bendrauti ir bendradarbiauti, diskutuoti  ir dalintis informacija internetiniame mokyklų tinklalapyje „Mokytojo dienoraštis“. Susitikimo metu įkėlė progimnazijos linkėjimą visoms Lietuvos mokyklų bendruomenėms: 
„Linkime keliauti mokslo labirintais kartu su vaikais su šypsena veide, gera nuotaika, nepritrūkti kantrybės, energijos ir semtis idėjų...

Filmo vadovas Deividas Gaudėšius pristatė filmą„T klasė“. Filmas pasakoja apie projekto ,,T klasė“ pirmojo etapo metu 2011-2013 m..m. sėkmingą tėvų bendradarbiavimą su mokykla, aktualiausius mokyklos ir mokinių gyvenimo ypatumus  iš arti. Kai  filme buvo rodomas  reportažas  apie mūsų progimnaziją, salėje  kilo šurmulys, šypsenos, juokas, komentarai. Kaip smagu, kai apie mokyklos vykdomas veiklas sužino ne tik bendruomenė, bet ir kitos Lietuvos   mokyklos. Džiaugiamės, kad įvairia pogimnazijoje vykdoma veikla įrodėme, kad esame žingeidūs, novatoriški, smalsūs ir išradingi ir tapome Lietuvos mokyklų projekte „T klasė“  metodinio filmo dalimi.

Diskusijos „Mokykla, kurią kurčiau savo vaikui“  metu  progimnazijos   tėveliai prižadėjo kuo dažniau bendradarbiauti su mokykla, kviestis mokinius į savo darbovietes, talkinti mokytojams klasėje, aktyviau domėtis vaikų pasiekimais ir mokymosi motyvacija.

Susitikimo pabaigoje visi renginio dalyviai buvo apdovanoti „T klasė“ rašikliais ir  žurnalu tėvams „T klasė“, o progimnazijos „T klasė“ ir  Lietuvos mokyklų „T klasė“ komanda po susitikimo dar ilgai dalinosi patirtimi, džiaugėsi maloniais įspūdžiais, diskutavo, vaišinosi kava ir  arbata.

Jūratės Jadkonytės Petraitienės knygą „Laimingos mamos dienoraštis“, metodinį filmą „T klasė“, žurnalą tėvams „T klasė“ ir „T klasė“ veiklų, skirtų didinti tėvų galimybes švietime, stiprinti tėvystės įgūdžius bei skatinti visus mokyklos bendruomenės narius bendradarbiauti metodinę medžiagą „Geroji patirtis“, skirtą mokyklų bendruomenėms, galite rasti progimnazijos bibliotekoje.

 

Kviečiame, kad trys svarbiausi progimnazijos bendruomenės dalyviai – mokytojai, mokiniai ir tėvai – būtų aktyvūs ir iniciatyvūs mokyklos gyvenimo dalyviai, nes suvienijus jėgas galime pasiekti geresnių rezultatų.

 

Projekto „T klasė“ koordinatorė mokykloje, progimnazijos „T klasė“ seniūnė, mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė

Išvyka į LRT studiją

Progimnazijos „T klasė“  dalyvavo LRT laidos „Svajonę turiu“ filmavime. Laidą vedė ir Lietuvos žmonių svajonėmis dalijosi aktorius V.Rumšas, o gerą nuotaiką palaikė dainininkai N.Paltinienė, B.Petrikytė, V.Povilionienė, E.Sipavičius, Stano. Įdomu buvo stebėti laidos vedėjo, režisieriaus, operatorių darbą.

Kitos išvykos metu „T klasė“ žavėjosi LRT laidos „Auksinis balsas“ vedėjais Giedriumi Savicku ir  Arūnu  Sakalausku, žiūrėjo tikro garso koncertą, kuriame dainininkai varžėsi dėl geriausio Lietuvos atlikėjo titulo.

 

„T klasės“ mokinė, rusų kalbos mokytoja metodininkė Asta Lopato

 

 

Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ idėjų projektas „Mokymasis tyrinėjant“

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą ,,Pradinio ugdymo tobulinimas“, organizavo projekto idėjos konkursą ,,Mokymasis tyrinėjant“. Mūsų progimnazijos komandos parengtas projektas „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“  buvo įvertintas ŠMM Ugdymo plėtotės centro komisijos ir laimėjo konkursą.

Projekto „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“ tikslas – mokinio tyrinėjimo poreikio stimuliavimas patiriant pažinimo džiaugsmą, skatinant mokinių smalsumą, tyrinėjimus, vidinę motyvaciją, suteikiant galimybę rinktis ir atrasti,  ugdant kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. 

Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks mokymas vienodas ir nuobodus. Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus, kurie skatina mokinių aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Gyvenant sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje svarbu išugdyti vaikų troškimą mokytis visą gyvenimą, mokyti priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, gebėti rinktis, mokėti suprasti ir spręsti problemas, būti kūrybingam, sumaniam. Skatinti mokinius mąstyti kūrybiškai nėra lengva, nes vaikai linkę pasikliauti jau žinomais dalykais ir įgyta patirtimi. Manome, kad norint išmokyti mąstyti nestandartiškai, kūrybiškai,  reikia mokyti vaikus rizikuoti, pasitikėti savimi, savo jėgomis.

Šis projektas sudarys palankesnes sąlygas ir  galimybes mokiniams dažniau veikti netradicinėje aplinkoje, ugdys mokinių  pasitikėjimą, kūrybiškumą. Mokymosi tyrinėjant metu mokiniai dažniau mokysis „kitaip“ – ne tik žiūrės ir klausysis, bet lies, uostys, ragaus.  Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, mokiniai  įsitrauks į patirtimi grįstą mokymąsi, plėtojant žinias, supratimą ir įgūdžius, praktiškai išbandant, tinkamai parenkant tyrimų veiklą, skatinant rinktis ir priimti sprendimus, diskutuoti, reikšti nuomonę, ją pagrįsti. 

Mokymosi tyrinėjant veikla padės mokinius sudominti mokslu,  atskleisti mokslo praktinę naudą, smalsumu išreikšti norą sužinoti kažką naują ar neįprasta. Vadovaudamiesi posakiu „Geriau kartą  pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“  mokiniai tiksliausią informaciją gaus tyrinėjimo keliu, remdamiesikasdienio gyvenimo praktika, asmenine gyvenimiška patirtimi bei kartu aktyviai veikdami.Dalyvaudami įvairiose veiklose tradicinėse ir  netradicinėse aplinkose, mokiniai kels savo idėjas, kurs hipotezes  tyrinėjimo keliu, remdamiesi jau turimomis žiniomis ir savo  asmenine patirtimi, patikrins,  aktyviai veiks kartu, bendraus ir bendradarbiaus.  Vaiko natūralus smalsumas ir noras išmokti dalyvaujant kūrybiškoje, vaizduotę skatinančioje aplikoje bei veikloje padės  geriau pažinti ir  išreikšti save, atlikti įvairias veiklas, tyrinėjimus. Mokiniai ugdysis kūrybiškumą, kritinį mąstymą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.  Į projekto veiklų įgyvendinimą bus įtraukti ir mokinių tėvai.  Vaikai galės stebėti kaip, ką  ir kur dirba jų tėveliai, susipažins su įvairiomis profesijomis. Tai suartins šeimos narius, atsiras didesnis noras daugiau sužinoti, pamatyti, gerės šeimos narių tarpusavio santykiai, tėvai daugiau dėmesio skirs savo vaikams, jų problemoms, geriau juos pažins. Keliaudami po savo kraštą įgis istorinių žinių, mokysis vertinti, ieškoti informacijos, ją apdoroti. Gėrėdamiesi ir nagrinėdami grožio ir gėrio apraiškas, lavins kūrybiškumą, meninę įžvalgą ir mąstymą, kurs įvairias įsivaizduojamas istorijas, pieš fantastinius piešinius, inscenizuos, vaidins.

Progimnazijoje  susikūrusi ,,T klasė” (Tėvų klasė – progimnazjos, klasės pagrindu suburta tėvų bendruomenė) skatins  tėvus aktyviau įsitraukti į progimnazijos gyvenimą, padės savo vaikams praktines užduotis atlikti remiantis  tėvų gyvenimiškąja patirtimi.   Tėvų vedamos pamokos ir ekskursijos į tėvų darbovietes bus patrauklus ir įdomus būdas pažinti, išmokti, susidomėti. Prisimenat statistiką, kuri skelbia, kad Lietuvoje tėvai vidutiniškai savo vaikui skiria apie 7 minutes per parą, tėvų dalyvavimas projekte padės šias minutes ištęsti gerokai ilgiau, atsiras bendri pomėgiai, interesai, pokalbiai, tėvai lengviau aptiks kelią į vaiko  širdį. Polinkis tyrinėti bus labai svarbus sėkmingai profesinės karjeros raidai. Prieš darydami vieną ar kitą sąmoningą pasirinkimą, mokiniai turės „susirinkti" informaciją apie save ir supantį pasaulį, bandys kurti ateities planus ir verslo idėjas.

Įvairia mokymosi tyrinėjant veikla įrodysime, kad esame žingeidūs, novatoriški, smalsūs ir išradingi – tapsime Lietuvos mokyklų projekte „T klasė“ viena aktyviausių mokyklų ir Lietuvos mokyklų metodinio filmo „T klasė“ dalimi.

Projekto veiklų metu dalyviai galės atlikti paprasčiausius stebėjimus ir tyrimus, keliaus, tyrinės, pažins, patirs pažinimo džiaugsmą. Mokymasis taps atradimu, o ne pateikto teiginio patikrinimu, mokiniai įgis ne tik žinių, bet ir naujų potyrių.  Bendraus ir bendradarbiaus, kūrybiškai ir kritiškai vertins mus supantį pasaulį, vyks aktyvusis ugdymas. Bus patenkinami pagrindiniai mokinių poreikiai, integruojami įvairūs požiūriai, sudarytos galimybės paties vaiko aktyvumui, jo veiklai ir veiklos pasirinkimui. Mokymasis taps įdomus ir prasmingas, mokiniai gebės kūrybiškai taikyti naujas idėjas naujiems projektams.

Labai džiaugiamės, kad mūsų idėjos buvo pastebėtos ir įvertintos, o mūsų komanda  apdovanota stažuote Suomijoje. Tikimės stažuotėje įgyti naujos patirties, kurią galėsime pritaikyti savo progimnazijoje.

Projekto rengėjos direktorė Vilma Petrulevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė

 

 

 

Mokytojų, mokinių ir tėvų partnerystė – būtina mokyklos gyvavimo sąlyga

„T klasės“ mokinės Vilma Petrulevičienė, Dainora Raudienė, Elena Oldenburg, Jolanta Chatkevičienė, Danguolė Kviliūnienė dalyvavo Vilniuje vyksiančiame seminare „Pedagogų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų profesinis tobulinimas komunikacinės kompetencijos ugdymo srityje“.  Seminarą vedė Lietuvos Edukologijos Universiteto docentė Aldona Rauckienė-Michaelsson ir  projekto „T klasė“ vadovė, knygos tėvams ,,Laimingos mamos dienoraštis” autorė Jūratė Jadkonytė Petraitienė. Seminare buvo aptarti pedagogų, mokyklų administracijų atstovų bendradarbiavimo su mokinių tėvais ypatumai, karjeros samprata, tinkamas karjeros pasirinkimas, karjeros projektavimo kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su tėvais sistemos kūrimas mokykloje.

Seminaro metu buvo pristatytos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „T klasė“  dalyvausiančios mokyklos. Projektą įgyvendina VšĮ ,,AJA viešieji ryšiai”. Mokyklos buvo atrinktos pagal mokykloje vykdomas veiklas ir motyvacines anketas. 2014-2015 mokslo metais  projekte dalyvaus 10  aktyviausių Lietuvos mokyklų. Džiaugiamės, kad mūsų mokykla ir šiais metais bus šio projekto dalyvė, turės galimybę dalyvauti įvairiose veiklose, vaizdo konferencijose, susitikimuose su žymiais žmonėmis, psichologais, dalyvaus antrame metodinio filmo „T klasė“ kūrime, ieškos formų ir galimybių bendrauti, bendradarbiauti su tėvais, įtraukti juos į ugdymo procesą mokykloje.

Mokyklos tėvų bendruomenės kūrimas – pagalba mokytojui, užnugaris mokiniui, prasmingas ir turiningas laikas patiems tėvams.

Kviečiame visus tėvelius kuo dažniau atverti mokyklos duris…

 

Projekto “T klasė” koordinatorė mokykloje, “T klasės” seniūnė, mokytoja Danguolė Kviliūnienė

Edukacinis užsiėmimas „Margučių marginimas”

Progimnazijos  „T klasės“ mokinė, dailės būrelio  „Spalvų ir formų pasaulyje” vadovė, mokytoja metodininkė Elena Oldenburg pakvietė mokyklos bendruomenę į edukacinį užsiėmimą “Margučių marginimas”.

Mokytoją Eleną vašku marginti kiaušinius išmokė jos močiutė. Iš atminties kilo vaizdai, kaip mokytojos vaikystės namuose būdavo ruošiamasi  Velykoms, kaip margindavo margučius, kaip buvo gaminami naturalūs dažai.  Mokytoja atsiminė labai įvairių dažymo būdų:  kiaušiniai dažomi ne tik svogūnų lukštais, bet ir  žolėmis,  samanomis, medžio žievėmis, geležimi ir dar daug kuo. Vaikystės margučių marginimas vašku mokytojai taip giliai įkrito į širdį, kad šiandien labai profesionaliai šito meno mokė ir kitus.

Užsiėmimo metu mokytoja mielai dalinosi patirtimi, buvo labai įdomu klausytis aiškinimo apie margučius ir jų raštus, bet įdomiausia buvo patiems marginti kiaušinius vašku. Kiaušinius marginome lietuviškais tradiciniais raštais, kuriuos kūrėme iš brūkšnelių, trikampėlių, saulučių, įvairių ratukų, gyvatėlių.. Pasirodo ne taip lengva, bet kantriai visi mokėsi dėti  taškelį prie  taškelio, brūkšnelį prie brūkšnelio… Pirmieji kiaušiniai buvo ne kokie, bet antrieji, tretieji jau gavosi visai neblogi.

Pasirengimas  Velykoms skubos amžiuje kartais užtrunka tik kelias valandas. Apsilankome prekybos centre ir pasiruošiame artėjančiai  šventei. Parduotuvėse velykaičių gausu: ir apklijuotų ryškiaspalviais lipdukais,  ir gražiausiais paveikslėliais, ir margų, ir vienspalvių,  ir šokoladinių, ir … Bet juk pačių marginti margučiai daug daug skanesni!

 Visi užsiėmimo dalyviai labai džiaugėsi, dėkojo mokytojai Elena už margučius  bei  suteiktas žinias ir linkėjo vieni kitiems palaiminto Prisikėlimo ryto.

 

Progimnazijos „ T klasės“ seniūnė , mokytoja Danguolė Kviliūnienė

Susitikimas-konsultacija-diskusija  „Psichologo patarimai“

„Viskas, kas mums yra duota – tai galimybės būti vienokiais ar kitokiais“

Jose Ortega Y Gasset

Progimnazijoje vyko  tėvų  ir mokytojų, norinčių geriau suprasti vaikus,     susitikimas su  Panevėžio pedagoginės-psichologinės  tarnybos psichologe Dalia Grigaite.

Psichologė  Dalia Grigaitė išsamiai atsakė į 23  iš anksto užduotus klausimus,  kalbėjo apie šių dienų vaikų auklėjimo aktualijas, patarė ir individualiai konsultavo. Užsiėmimo metu tėveliai ir mokytojai diskutavo, dalinosi patirtimi ir vaikų auklėjimo žiniomis, ieškojo kartu bendrų atsakymų į iškilusius klausimus.

Po susitikimo visi džiaugėsi  psichologės Dalios  rekomendacijomis ir patarimais, kurie buvo reikalingi ir naudingi kiekvienam dalyviui. Senas, pabodusias kasdienines situacijas pamatėme atnaujintu žvilgsniu, o psichologė padėjo rasti naujus sprendimus. Net paprasti žodeliai kartais gali labai padėti.

Gaila, kad šia galimybe pasinaudojo tik  labai maža  tėvelių dalis, nes sunkumų, auklėjant vaikus, ir ypač paauglius patiriame (didesnių ar mažesnių) visi.

 

„T klasės“ mokinė, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė ir

 

„T klasės“ seniūnė, mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė

Pamoką veda kosmetologė Laura Chmeliauskienė

2014 – 02 - 18

Pamokos „T klasės“ mokiniams

 

Užsiėmimo metu „T klasės“   seniūnė Danguolė Kviliūnienė   visiems „T klasės“ mokiniams   pristatė kompiuterinę „Class Dojo“ programą – kaupiamojo vertinimo ir gero elgesio skatinimo įrankį, kuris padeda gerinti mokinių elgesį ir greitai bei lengvai įvertinti mokinius. Įrankis taip pat fiksuoja ir generuoja duomenis leidžia mokytojui vienu paspaudimu nusiųsti juos mokinių tėvams. Programos ClassDojo privalumai yra šie: mokytojai   gali turėti lengvesnį būdą pozityvaus elgesio skatinimui, kuris vyksta čia ir dabar, o ne po kažkiek laiko, tam tikriems įvykiams praėjus.

Mokiniams įdomu ir naudinga tuo, kad kuo trumpesnis laikas nuo atlikto veiksmo ir apdovanojimo, tuo geresnis efektas skatinant gerą elgesį. Paskatinimas leidžia mokiniams pajausti tikslą dalyvauti pamokoje, didina motyvaciją. Mokiniams vaizdžiai matant savo elgesį, ClassDojo padeda sukurti geresnę mokymosi atmosferą klasėje.  ClassDojo palengvina tėvų įsitraukimą į vaiko veiklą pamokose bei jo daromą pažangą, mokytojams suteikiant jiems informaciją realiu laiku.

Susipažinus su programa ClassDojo, toliau pamoką vedė UAB „Dauglas“ pardavėja – konsultantė Laura Chmeliauskienė, 1b klasės Urtės Chameliauskaitės mama. Laura papaskojo apie kosmetikos priemones, produktus, atliko norinčioms veido priežiūros procedūras. Pamokė makiažo pagrindų. Po užsiėmimo visos liko labai patenkintos ir gražesnės.

 

„T klasės“ mokinė Vaida Imbrasienė

Advento vakaras  „Vėl  sudegė metai“

Adventas - tai metas, kai tiesiami nauji keliai ir lyginami, atnaujinami seni, pamiršti keliai...  Adventas – tai metas, kai visi nori pabūti kartu ne tik šeimoje, bet  ir kolektyvuose, klasėse,  darželiuose...  „T  klasės“ mokinės tai pat  panoro pabūti kartu ir pasakyti viena kitai gerą žodį. Smagu buvo bendrauti, vaišintis savo atsineštomis vaišėmis, apžvelgti prabėgusius metus, numatyti ateities planus, savo ateitį sužinoti loterijoje „Iš nykštuko bato“, ieškoti lobio, įveikti Gyvatės ir Arklio užduotis.                                                                 

 

Dainora Raudienė pristatė savo surinktą karvių kolekciją, Aldona Macionienė ir Sonata Skaržauskienė visas pradžiugino pačių  pagamintais kalėdiniais žaisliukais ir  savo veikla „T klasėje“. Nepamiršo  „T klasės“mokinių Kalėdų Senelis ir   atsiuntė  dovanėlių.      

                         

„T klasės“ mokinės gavo pirmąją padėką, kurią įteikė konkurso „Papuoškime mokyklos duris“ komisijos pirmininkė  Asta Lopato,  už dalyvavimą klasių durų puošimo konkurse. Už papuoštas mokytojų kambario duris, už išradingumą,  idėjas, fantaziją,  dėkojame Dianai Banienei.                                                                                            

Smagiai bendraujant, prisimenant   Advento papročius, pavyko   sukurti gerą ir jaukią klasės Adventino vakaro atmosferą.  Laikas prabėgo labai greitai ir prasmingai.

 

„T klasės“ mokiniai

Dainoros Raudienės  karvių kolekcija, Aldonos Macionienės ir Sonatos Skaržauskienės pagaminti kalėdiniai žaisliukai

„T klasės“ mokinė  Dainora Raudienė šeimininkė, kuri rūpinasi 117 karvių kolekcija. Dainoros karvių kolekciją puošia ir statulėlės, ir minkšti žaislai, ir servetėlės, ir knygelės ir... Nuo labiausiai jai patinkančių skulptūrėlių iki indų ir kitų namų apyvokos daiktų, žaislų.  Kolekcijos šeimininkė visada „karvę“ parsiveža iš kelionių. Karvių skulptūrėles Dainora  ir pati perkasi - jei randa kokią įdomesnę, gražesnę, ir  labai smagu gauti  dovanų. „Karves“ dovanoja draugai, kolegos, pažįstami.

Aldona Macionienė ir Sonata Skaržauskienė — auksinių rankų savininkės. Aldona ir Sonata atnešė savo pagamintus kalėdinius žaisliukus. Pasiruošimas šventėms   Aldonai ir Sonatai  yra vienas gražiausių metuose laikotarpių ir savo rankomis  pagaminti žaisliukai daug gražesni ir mielesni.

Linkime Dainorai, Aldonai ir Sonatai  savo kolekciją  ir kūrybinius darbus eksponuoti ir platesnei mokyklos bendruomenei.

Dalyvaujame klasių kabinetų durų puošimo konkurse

(pasakų, eilėraščių apie žiemą ir Kalėdas)

Dėkojame Dianai Banienei, Aldonai Macionienei, Sonatai Skaržauskienei, Ingridai Meškauskienei

„T klasės“ mokinių išvyka

 Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos patys aktyviausi  ,, T klasės“ mokiniai lankėsi  Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės mūrinėje bažnyčioje ir vienuolyne Pasvalio rajone, Pumpėnų miestelyje, P.Cvirkos g. 10, pusė kilometro į rytus nuo Panevėžio-Pasvalio kelio, Įstros (Lėvens dešiniojo intako) kairiajame krante.

       Mus pasitiko Pumpėnų  parapijos klebonas D.Avellaneda, vienuolės Marija Delegracija, Marija Sel , Dovirė.

     Šio dvasininko rūpesčiu, gavus aukų iš užsienio katalikų bendruomenių, apleistas senovę menantis vienuolynas šalia Pumpėnų bažnyčios virto gražiai sutvarkytu pastatu. „Remontas užtruko aštuonerius metus“, – suskaičiavo D. Avellaneda. Vienuolynas tapo ir vietos jaunuolių traukos centru.„Kiekvieną šeštadienį  šioje virtuvėje su jaunimu kepame picą“, – vienuolyne įrengtą jaukią virtuvę rodo argentinietis. Šalia jos esančiame erdviame poilsio kambaryje galima žaisti biliardą, stalo futbolą, stalo tenisą. „Stengiamės, kad kaimo jaunimas turėtų įvairios veiklos, kuo užsiimti“, – pasakojo veiklus vienuolis.Per beveik dešimtmetį, praleistą Lietuvoje, argentinietis vienuolis ne tik puikiai išmoko rašyti ir skaityti lietuviškai, tačiau ir priprato prie gerokai šaltesnio nei jo tėvynėje klimato.

Šis susitikimas buvo iš anksto suplanuotas: norėjome ne ik apžiūrėti bažnyčią ir vienuolyną. Vieno susitikimo metu išgirdome, kad  klebonas moka kepti nuostabius migdolinius Biscotti (išvertus iš italų kalbos reiškia ,, dukart“ keptas). Kadangi ,,T klasės“ mokinės labai smalsios, puikios kepėjos ir saldumynų mėgėjos, pasiprašė į svečius... Smagu buvo ne tik padėti, bet ir stebėti, su kokia meilė buvo ruošiama migdolinių sausainių tešla. Puikusis mokytojas D. Avallaneda nustebino mokines... Skubėjome užsirašyti nuostabųjį receptą. Dar ir dabar mintyse sklando nuostabus ir viliojantis migdolų kvapas...

       Jei norite  išsikepti nuostabių migdolinių sausainių, žr. “T klasės” svetainėje: www.tklase.jimdo.com skiltyje “Susitikime virtuvėje”.

                           

 T klasės “ mokinė Dalia Mačėnienė

„T klasės“ mokinių išvyka į TV3  televizijos

laidos „Romeo ir Džiuljeta“ filmavimą

Lapkričio 16 –osios popietę Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos  patys šauniausieji,  aktyviausieji T-klasės mokiniai, lydimi klasės seniūnės Danguolės Kviliūnienės, buvo pakviesti į Vilnių, į  TV3  televizijos laidos „Romeo ir Džiuljeta“ filmavimą. Tą vakarą vyko TV3 projekto „Romeo ir Džiuljeta“  pusfinalis,  likę 8 dalyviai kovėsi dėl galimybės patekti į finalą ir laimėti pagrindinius vaidmenis roko operoje „Romeo ir Džiuljeta“.

Apžvalginėje ekskursijoje galėjome pamatyti tai, kas vyksta už kadro,  kokie operatorių, režisierių  ir laidos vedėjų darbo niuansai. Prasidėjus laidos filmavimui, stebėjome, kaip filmuojama tiesioginės transliacijos laida, kas vyksta per laidos pertraukas, kaip elgiasi teisėjai. Pamatėme laidos vedėjus, pačius dalyvius, režisierius, operatorius, filmavimo patalpas.  Sužinojome visas paslaptis,  kas lieka neparodyta ir nepasakyta per televiziją.  Tiek filmavimo, tiek pertraukų metu ir žiūrovai, ir dalyviai buvo puikios nuotaikos, šmaikštavo ir linksmino vieni kitus.

Taip pat turėjome galimybę nusifotografuoti su įžymiais žmonėmis! 

Pasibaigus filmavimui, visi puikiai nusiteikę vykome atgal namo. Ši išvyka ir laidos filmavimas paliko nuostabius įspūdžius, daug nepamirštamų prisiminimų.

Labai džiaugiamės  ir už fantastišką kelionę dėkojame Panevėžio politikių klubo "Veiklios moterys" prezidentei, Kurčiųjų mokyklos direktorei, kunigo Alfonso Lipniūno giminaitei  Danutei  Kriščiūnienei.

 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos  „T klasės“ mokinė Vaida Kielienė

 

Mokykloje pradėjo gyvuoti dar viena klasė — „T klasė“

Į pirmąjį „T klasės“  susitikimą atvyko   13  mokinių  (mokytojų ir tėvų).  Pagrindinė taisyklė —  nuoširdus   bendradarbiavimas, „T klasės“  lankymas turi būti savanoriškas ir „T klasėje“ besimokantys „ mokiniai“ privalo vieni kitus vadinti tik vardais.

Užsiėmimas prasidėjo ŠMM  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ projekto „T klasė“ metodinio filmo peržiūra. Po filmo mokinė Aldona Macionienė  pristatė savo pagamintas rankines, visas mokines mokė, kaip iš šiukšlų maišų galima pasigaminti madingiausias rankines. Artėja Kalėdos — mokinės mielai pasinaudos pasiūlytomis idėjomis. Mokinė Nijolė Misevičienė  visas klasės drauges mokė dainuoti mokyklos dainą  „Mokslo ir žinių sala“. Mokinė Dainora Raudienė išdavė paslaptį, kad kolekcionuoja... Ką kolekcionuoja išduosime vėliau. Pirmiausia Dainora savo kolekciją patikės apžiūrėti savo klasiokėms. Iniciatyvi buvo mokinė Vilma Petrulevičienė, pati pasisiūlė suorganizuoti  turiningą išvyką... Bet apie ją irgi vėliau...  Beveik pavyko prikalbinti mokinę Sonatą Skaržauskienę suorganizuoti savo rankdarbių parodą. Ne vienas grožisi Sonatos siuvinėtais paveikslais. Labai daug įdomių minčių išsakė mokinės  Dalia Sinkevičienė, Dalia Mačėnienė, Vilma Lydekienė, Elena Oldenburg, Diana Banienė, Vaida  Imbrasienė.

Naujai susikūrusi klasė jau turi ir savo klasės svetainę: www.tklase.jimdo.com

Pamokos metu mokiniai išrinko klasės seniūnę ir pavaduotuoją. Pavaduotuoja Jolanta Chatkevičienė iškepė skanų obuolių pyragą, o aš visus pavaišinau pačios rinktų uogų spanguolių arbata.

Buvo smagu , kaip čia pat diskusijų  metu kilo idėjos, gimė pasiūlymai: „T klasės“   mokinių jau laukia daug  įdomių veiklų.

Visi klasės mokiniai gavo „T klasės“ ženkliukus.Klasėje skambėjo juokas prisimenant mokyklinius metus, teko ir pastabų duoti dėl drausmės pažeidimų ...

Pirmosios „pamokos“  metu „T klasės“ mokiniai klasėje   įžiebė ugnį ir visi patikėjo , kad  turės   suliepsnoti  ir  laužas, kurį kurstyti visai įdomu.

Klasėje dar yra laisvų vietų... Kviečiame jas užpildyti...

 

„T klasės“ seniūnė Danguolė  Kviliūnienė


„T klasės“ metodinio filmo pristatymas

„T klasė“  metodinio filmo pristatymas vyko Panevėžio „Nevėžio“  pagrindinėje mokykloje . Į filmo pristatymą susirinko projekto  dalyviai:  „Nevėžio“ pagrindinės mokyklos  ir Alfonso Lipniūno progimnazijos   mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai.  Susitikime dalyvavo ir filmą pristatė, įspūdžiais dalinosi  Liutauras Kontrimas, metodinio filmo ,,T klasė” režisierius, kūrėjas ir Jūratė Jadkonytė-Petraitienė, žurnalistė, projekto „T klasė“ vadovė.

2010 – 2013 metais įgyvendintame projekte „T klasė“ buvo įvardytas tikslas: mokyklos bendruomenės gyvenimą ir jo dalyvių  tarpusavio santykius paveikti susitelkimo, sėkmingesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo linkme. Pasiekti šį tikslą buvo numatyta 18 skirtingo pobūdžio veiklų. Projekto vadovė teigė, kad atlikti tyrimai rodo, kad visame pasaulyje mokyklos stengiasi prišaukti tėvus, tvirtindamos, kad joms trūksta tėvų domėjimosi vaikų elgesiu ir pasiekimais moksle.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad buvo apdovanoti ŠMM (Švietimo ir mokslo ministerijos) Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ projekto „T klasė“ aktyviausi tėveliai: Gindrita ir Ronaldas Puskunigiai, Vilma ir Vilmantas Lydekos, Lina ir Remigijus Skrebės, Angelė Valentinavičienė,  Laima Bieliūnienė, Aldona Macionienė.

Susitikime dalyvavo direktorės pavaduotuoja ugdymui Rima Taurozienė, mokytojos Nijolė Misevičienė, Loreta Palavenienė, Elena Oldenburg.

Metodinį filmą „T klasė“ ir projekto „T klasė“ veiklų, skirtų didinti tėvų galimybes  dalyvauti švietime, stiprinti tėvystės įgūdžius bei  skatinti visus mokyklos bendruomenės narius bendradarbiauti metodinę medžiagą „Geroji patirtis“, skirtą mokyklų administracijai, mokytojams ir mokinių tėvams, galite rasti mokyklos bibliotekoje.

Projekto „T klasė“ koordinatorė mokykloje Danguolė Kviliūnienė

 

TELETILTAS

,,Vilnius – Jonava – Švenčionys – Panevėžys – Rokiškis – Mažeikiai - Druskininkai“

Vaizdo konferencija "Bendruomenė vaikui"

                      Mokykla dalyvauja 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje  2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ ŠMM projekte „T klasė“. Raidė ,,T” reiškia ,,Tėvų”. Projekto  tikslas – skatinti tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą. Projektą ,,T klasė“ įgyvendina VšĮ ,,AJA viešieji ryšiai”.

                      Pirmą kartą Lietuvoje vyks vaizdo tiltas iš septynių savivaldybių. Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla turi galimybę atstovauti Panevėžio miesto savivaldybę 2013 m. sausio 30 d. 15.00 val. dalyvaudama Teletilte ,,Vilnius – Jonava – Švenčionys – Panevėžys – Rokiškis – Mažeikiai - Druskininkai“ vaizdo konferencijoje "Bendruomenė vaikui"(priedas). Šios konferencijos metu mokyklos bendruomenė (mokiniai, tėvai, pedagogai) pristatys savo mokyklą ir diskutuos aktualiomis mokyklai temomis su specialistais, žymiais pedagogais, psichologais.

                      Vaizdo konferencija vyks KTU, 117 kabinete, Nemuno g. 33, Panevėžys.

Kviečiame visus bendruomenės narius (mokytojus, mokinius, tėvelius) ir visus, kuriems rūpi Ateities mokykla, aktyviai dalyvauti Teletilto vaizdo konferencijoje. Apie savo dalyvavimą praneškite klasės vadovams arba direktorės pavaduotuojai ugdymui Rimai Taurozienei.

 

Mokyklos direktorė Vilma Petrulevičienė

 

,,Bendruomenė vaikui II“

Vaizdo konferencija internetu

2013 vasario 6 d. 15 val.

 

Vasario 6 d. 15 val.  kviečiame tėvelius, mokinius ir mokytojus jungtis individualiai internetu (iš namų, darbo, mokyklos,...) Tiesiogiai iš Vilniaus VGTU studijos bus  transliuojama  Individualiosios psichologijos instituto lektorių pasisakymai  mokyklos, vaikų-tėvų-mokytojų santykių temomis.  Jungtis galima visos transliacijos metu. Bus galimybė tiesiogiai užrašyti klausimą dėstytojams, pažadėjo  reaguoti ir atsakyti,  bus galimybė dalyvauti  ,,čate" (diskusijos tarp prisijungusiųjų).

Prisijungimas: https://vips.liedm.lt/konferencija/t-klase

Vasario 6 d. jungtis galima nuo 14:30 iki 18:00 val.

Prisijungus paprašys registruotis. Galite  registruotis vardu, pavardė nėra būtina.

Būkite aktyvūs — klauskite, diskutuokite. Tai puiki galimybė nemokamai konsultuotis su psichologais mums rūpimais klausimais.

Tikimės, kad ši konferencija bus individualiai naudinga kiekvienam bendruomenės nariui. 

 

Projekto „T klasė“ koordinatorė mokykloje Danguolė Kviliūnienė

 

Mokykla pateko į Lietuvos aktyviausių mokyklų sąrašą

Mokytojai, mokiniai ir tėveliai dalinosi patirtimi, įspūdžiais, renginių aprašymais, didžiavosi savo pasiekimais mokyklų interaktyvioje svetainėje „Mokytojo dienoraštis“ ir pateko į Lietuvos aktyviausių mokyklų sąrašą. Kaip smagu, kai apie mokyklos vykdomas veiklas sužino ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir kitos Lietuvos ir užsienio mokyklos.

                     „Mokytojo dienoraštis“ skatina mokytojus ieškoti naujų mokymo būdų, semtis idėjų, burti tėvelius į bendras su vaikais veiklas. Tėvelius kviečia daugiau domėtis vaiko pomėgiais, profesiniu orientavimu, su vaikais laiką leisti ne prie tevelevizoriaus namuose, o bendrauti su vaikais ir mokytojais bendrose mokyklos veiklose.

Mokykla aktyviai interaktyvioje „Mokyklos tribūnoje“ pristatė įvairias mokyklos veiklas, todėl kviečiama prisijungti, rašyti savo nuomonę, klausti, bendrauti, bendradarbiauti ir dalyvauti projekte „T klasė“. Raidė ,,T” reiškia ,,Tėvų”, tikslas – skatinti tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą. Projekto „T klasė“ komanda žada vykti į aktyviausiai projekte dalyvaujančias mokyklas, kviesti tėvus į vaizdo konferencijas, kalbėtis su specialistais, žymiais pedagogais, psichologais, rinkti metodinę medžiagą apie aktyviausias mokyklas, pagal ją sukurti ,,T klasės” metodinį filmą, išleisti 2 leidinius, juose daug dėmesio bus skiriama savivaldai mokykloje, motyvacijai, profesiniam orientavimui.

Plačiau skaitykite:

Aktyviausios mokyklos: http://www.mokytojodienorastis.lt/lt/aktyviausios-mokyklos.htm, projektas „T klasė“: http://www.mokytojodienorastis.lt/lt/apie-projekta.htm.

Svetainėje www.MokytojoDienorastis.ltgalima patiems talpinti mokyklos renginių aprašus su nuotraukomis į skiltį ,,Mokyklos tribūna". Tereikia užsiregistruoti www.MokytojoDienorastis.lt. „T klasė“ veiklų su tėveliais aprašus reikia siųsti el.p: mokytojo@aja.lt.

Būkime aktyvūs! Parodykime kitiems, ką veikiame, kokius konkursus, parodas, renginius organizuojame. Suteikime savo mokyklai daugiau žinomumo!