Contact

Projekto idėjos konkurso „Mokymasis tyrinėjant“ rezultatai

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, organizavo projekto idėjos konkursą „Mokymasis tyrinėjant“.

Konkurso tikslas – pakviesti mokyklų bendruomenes aktyviau bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant projektus, padedančius veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

Konkursui paraiškas pateikė 33 Lietuvos mokyklų komandos. Pateiktas paraiškas vertino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus sudaryta komisija.

Įvertinus paraiškas, stažuotei į Suomiją buvo atrinktos pedagogų komandos iš:

  • Alytaus r. Miroslavo vidurinės mokyklos,
  • Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos,
  • Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos (mokyklos direktorė Vilma Petrulevičienė, pradinių klasių mokytoja Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja Danguolė Kviliūnienė)
  • Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos,
  • Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinės mokyklos,
  • Skuodo r. Ylakių gimnazijos,
  • Vaikų meninės studijos „Diemedis“,
  • Vilniaus Gabijos gimnazijos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso dalyviams ir sveikiname konkursą laimėjusių mokyklų komandas!

 

Asta Rudienė

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas" vadovė

 

 

Projektas “Mokymasis tyrinėjant”

 

Projekto pavadinimas

Atradimų ir pažinimo džiaugsmas

Projekto dalyviai

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2 a ir 2 b klasių mokiniai, tėvai, mokytojai

 

Projektą vykdo

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, pradinių klasių mokytoja Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja Danguolė Kviliūnienė

 

 Projekto tikslas

Projekto tikslas – mokinio tyrinėjimo poreikio stimuliavimas patiriant pažinimo džiaugsmą, skatinant mokinių smalsumą, tyrinėjimus, vidinę motyvaciją, suteikiant galimybę rinktis ir atrasti,  ugdant kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. 

Projekto aktualumas

Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks mokymas vienodas ir nuobodus. Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus, kurie skatina mokinių aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Gyvenant sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje svarbu išugdyti vaikų troškimą mokytis visą gyvenimą, mokyti priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, gebėti rinktis, mokėti suprasti ir spręsti problemas, būti kūrybingam, sumaniam. Skatinti mokinius mąstyti kūrybiškai nėra lengva, nes vaikai linkę pasikliauti jau žinomais dalykais ir įgyta patirtimi. Manome, kad norint išmokyti mąstyti nestandartiškai, kūrybiškai,  reikia mokyti vaikus rizikuoti, pasitikėti savimi, savo jėgomis.

Šis projektas sudarytų palankesnes sąlygas ir  galimybes mokiniams dažniau veikti netradicinėje aplinkoje, ugdytų mokinių  pasitikėjimą, kūrybiškumą. Mokymosi tyrinėjant metu mokiniai dažniau mokysis ,,kitaip” – ne tik žiūrės ir klausysis, bet lies, uostys, ragaus.  Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, mokiniai  įsitrauks į patirtimi grįstą mokymąsi, plėtojant žinias, supratimą ir įgūdžius, praktiškai išbandant, tinkamai parenkant tyrimų veiklą, skatinant rinktis ir priimti sprendimus, diskutuoti, reikšti nuomonę, ją pagrįsti. 

Projekto idėjos aprašymas 

Mokymosi tyrinėjant veikla padės mokinius sudominti mokslu,  atskleisti mokslo praktinę naudą, smalsumu išreikšti norą sužinoti kažką naują ar neįprasta. Vadovaudamiesi posakiu „Geriau kartą  pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“  mokiniai tiksliausią informaciją gaus tyrinėjimo keliu, remdamiesikasdienio gyvenimo praktika, asmenine gyvenimiška patirtimi bei kartu aktyviai veikdami.Dalyvaudami projekte padėsime progimnazijai įgyvendinti Tarptautinių Gamtosauginių mokyklų programą, mokykla bus apdovanota vienuoliktąja  Žaliąja vėliava. Dalyvaudami įvairiose veiklose tradicinėse ir  netradicinėse aplinkose, mokiniai kels savo idėjas, kurs hipotezes ir jas tyrinėjimo keliu, remdamiesi jau turimomis žiniomis ir savo  asmenine patirtimi, patikrins,  aktyviai veiks kartu, bendraus ir bendradarbiaus.  Vaiko natūralus smalsumas ir noras išmokti dalyvaujant kūrybiškoje, vaizduotę skatinančioje aplikoje bei veikloje padės  geriau pažinti ir  išreikšti save, atlikti įvairias veiklas, tyrinėjimus. Mokiniai ugdysis kūrybiškumą, kritinį mąstymą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.  Į projekto veiklų įgyvendinimą bus įtraukti ir mokinių tėvai.  Vaikai galės stebėti kaip, ką  ir kur dirba jų tėveliai, susipažins su įvairiomis profesijomis. Tai suartins šeimos narius, atsiras didesnis noras daugiau sužinoti, pamatyti, gerės šeimos narių tarpusavio santykiai, tėvai daugiau dėmesio skirs savo vaikams, jų problemoms, geriau juos pažins. Keliaudami po savo kraštą įgis istorinių žinių, mokysis vertinti, ieškoti informacijos, ją apdoroti. Gėrėdamiesi ir nagrinėdami grožio ir gėrio apraiškas, lavins kūrybiškumą, meninę įžvalgą ir mąstymą, kurs įvairias įsivaizduojamas istorijas, pieš fantastinius piešinius, inscenizuos, vaidins.

 

 

Projektas_Atradimų ir pažinimo džiaugsmas_
Projektas_Atradimų ir pažinimo džiaugsma
Microsoft Word Document 224.0 KB

Edukacinės kelionės  - stažuotės „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų  sprendimo  gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje“

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą ,,Pradinio ugdymo tobulinimas“, organizavo projekto idėjos konkursą ,,Mokymasis tyrinėjant“. Mūsų progimnazijos komandos parengtas projektas „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“  buvo įvertintas ŠMM Ugdymo plėtotės centro komisijos.  Laimėjusios konkursą   vykome  į edukacinę kelionę-stažuotę Suomijoje, kurios tikslas - susipažinti su kūrybiškumo ugdymo pamokose patirtimi.

Stažuotėje lankėmės nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo institucijose, susipažinome su  Suomijos švietimo sistema, Suomijos ugdymo praktika mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinių gebėjimų srityse, stebėjome  ugdymo procesą mokyklose, bendravome su įvairių švietimo įstaigų atstovais.

Visą stažuotės laikotarpį mus lydėjo Suomijos Nacionalinės švietimo tarybos patarėjas švietimo klausimais Leo Pahkin. Jis supažindino su Suomijos švietimo sistema, jos stipriosiomis ir tobulintinomis pusėmis.  Suomijos švietimo sistema - viena iš lyderiaujančių pasaulyje. Šalyje vaikų nuo 7 iki 16 metų ugdymas yra privalomas. Pagrindinis ugdymas trunka 9 metus. Jį sudaro dvi pakopos: pradinis ugdymas (1 – 6 kl.) ir žemesnysis vidurinis ugdymas (7 – 9 kl.). Suomijos Bendroji ugdymo programa numato tik gaires, ką reikia mokyti(s), metodus ir priemones mokytojai renkasi patys. Pamokose mokiniams sudaromos sąlygos stebėti artimiausią aplinką, įvairius reiškinius, analizuoti, mąstyti. Nuolat pabrėžiama mokytojo laisvė ir aukštas parengimo lygis, aukšta kompetencija, pagalba mokiniui ir mokytojui, mokinių motyvacija.

Daug diskutavome tarpusavyje su stažuotės dalyviais, analizavome ir lyginome Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemos ir ugdymo proceso mokyklose skirtumus ir panašumus, atlikome savarankiško darbo užduotis, siūlėme idėjas, kaip galima būtų tobulinti švietimo kokybę Lietuvoje. Edukacinės kelionės metu pildėme stažuotės dienoraštį, kuriame fiksavome pažangios Suomijos švietimo įstaigų patirties pavyzdžius, dalyvavome įdomiausių, inovatyviausių ugdymo procese stebėtų idėjų „medžioklėje“.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę susipažinti ir su Helsinkio lankytinomis vietomis. O ypač džiaugėmės, kad šios stažuotės metu vertėjavo buvusi mūsų mokyklos mokinė Jūratė. Tikimės, kad stažuotėje įgyta patirtis,  įvairios pradinio ugdymo tobulinimo idėjos padės stiprinti  mokinių mokymosi motyvaciją, savarankiškumą, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.  Stengsimės matytas kūrybines idėjas, metodines priemones, neįprastas mokymosi erdves  pritaikyti savo mokykloje ir pamokose.

 

 

Edukacinės kelionės-stažuotės į Suomiją dalyvės direktorė Vilma Petrulevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė

Pajuskime bendravimo džiaugsmą

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2 a ir 2 b klasių mokiniai su mokytojomis dalyvavo Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos renginyje „Pajuskime bendravimo džiaugsmą“, skirtą pasaulinei kurčiųjų dienai paminėti  bei padėjo siekti Lietuvos rekordo pavadinimu „Vienoje vietoje daugiausia žmonių, kalbančių lietuvių gestų  kalba“. Šio renginio sumanytoja, organizatorė ir vedančioji PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė kvietė visus susirinkusius kartu paminėti Pasaulinę kurčiųjų dieną, aptarti ir spręsti kurčiųjų integracijos į visuomenę problemas, pasiekti Lietuvos rekordą, taip pat stiprinti kurčiųjų socialinius įgūdžius bendraujant. 

Kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas pabendravęs su kurčiaisiais džiaugėsi, kad šie vaikai ypatingi, ne todėl, kad negirdi,  bet todėl, kad jų širdys ypatingos.

Įdomiai ir prasmingai praleidome laiką, mokėmės lietuvių gestų kalbos pirštų abėcėlės ir svarbiausių gestų, kuriuos būtina suprasti kiekvienam girdinčiajam. Visos pamokėlės buvo rodomos didžiuliame lauko ekrane. Šokome  ir dainavome kartu su  Lietuvos kurčiųjų įstaigų saviveiklininkais.  Pantomimos, šokio, dainų imitacijos meniškas programas  su ypatingu nuoširdumu, įsijautimu atliko kurti ir neprigirdintys vaikai . Labai įdomu buvo stebėti dresuotų šunų pasirodymą, dainuoti kartu su „Merūnu“.

Džiaugiamės, kad savo pagamintomis dovanėlėmis-rankytėmis, šypsenomis, plojimais, galėjome padovanoti vieni kitiems neįkainojamą dovaną – bendravimo džiaugsmą. Namo grįžome laimingi, vaišindamiesi saldžiomis dovanėlėmis-rankytėmis.

Šventės pabaigoje  Laisvės aikštėje dalyvių  rankose suplazdėjo margaspalviai drugeliai – aitvarai, simbolizuojantys žinių siekimą ir kilimą į viršų. 

Dėkojame PKNPM direktorei Danutei Kriščiūnienei ir visam kolektyvui už  nuoširdų priėmimą, užsimezgusius šiltus santykius ir bendradarbiavimą, drąsų žingsnį, naujus iššūkius, gestų pamokėles, šiltą bendravimą, gebėjimą sujungti ir apjungti į vientisą gražų renginį!

 

Mokytojos metodininkės Elena Oldenburg ir Danguolė Kviliūnienė

Edukacinis užsiėmimas „Mano mažasis draugas“

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2 b klasės mokiniai įgyvendindami projekto idėjas „Mokymasis tyrinėjant“ – „Atradimo  ir pažinimo džiaugsmas“ dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Mano mažasis draugas“, kuris vyko Panevėžio Gamtos mokykloje.

Užsiėmimo metu mokiniai  susipažino su gyvūnėlių, laikomų namuose, įvairove (gyvūnų kolekcija);jų namais (įvairių tipų narveliai, guoliai);gyvūnų asmeniniais daiktais (indeliai, girdyklos, žaislai, kūno priežiūros priemonės...);sužinojo kaip ir kuo lesinti bei šerti augintinius (lesalų, įv. maistų gyvūnams pavyzdžiai); patys įrengė pasirinktam gyvūnui namus (papūgėlei, žiurkėnui, laboratorinei žiurkei, jūros kiaulytei). Mokėsi rūšiuoti atliekas, susipažino su vandens telkinių priežiūra, senoviniu šuliniu, apsilankė „Žaliojoje arbatinėje“, susipažino su įvairių rūšių arbatžolėmis ir jų nauda, sužinojo, kokias ligas gydo.

Buvo labai įdomu susipažinti su gyvūnėliais, gyvenančiais gamtos mokykloje. Nunešėme ir lauktuvių gyvūnėliams. Labiausiai visus sudomino kalbantis kranklys, kuris nepanoro kalbėtis su 2 b klasės mokiniais.

Grįžome pilni įspūdžių ir teigiamų emocijų.

 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė

 

 

Respublikinis  nuotraukų konkursas „Zoologai“

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2 b klasės mokiniai Deimantas Raila, Akvilė Ašakaitė , Emilija Imbrasaitė , Danas Jonelis ir Urtė  Chmeliauskaitė dalyvavo „T klasės“  organizuotame respublikiniame nuotraukų konkurse „Zoologai“.  Mažieji  gamtininkai į gamtą pabandė pažvelgti zoologo žvilgsniu.   Emilija, Danas ir  Urtė  už dalyvavimą konkurse  gavo padėkas.  Deimantas Raila laimėjo 1 vietą, o Akvilė Ašakaitė – 2 vietą.  Deimantas ir Akvilė apdovanoti diplomais.

Šiandien mažųjų gamtininkų  dar nedideli  darbeliai, bet ateityje jie gali virsti dideliais ir reikšmingais darbais į gamtosaugos darbų aruodą.  Mokiniai besimokantys gamtosauginėje mokykloje, kuri už gamtosauginę veiklą yra iškovojusi net  10 žaliųjų vėliavų, žino, kaip saugoti gamtą ir jos gyventojus. 

 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė