Contact

Projekto idėjos konkurso „Mokymasis tyrinėjant“ rezultatai

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, organizavo projekto idėjos konkursą „Mokymasis tyrinėjant“.

Konkurso tikslas – pakviesti mokyklų bendruomenes aktyviau bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant projektus, padedančius veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

Konkursui paraiškas pateikė 33 Lietuvos mokyklų komandos. Pateiktas paraiškas vertino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus sudaryta komisija.

Įvertinus paraiškas, stažuotei į Suomiją buvo atrinktos pedagogų komandos iš:

  • Alytaus r. Miroslavo vidurinės mokyklos,
  • Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos,
  • Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos (mokyklos direktorė Vilma Petrulevičienė, pradinių klasių mokytoja Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja Danguolė Kviliūnienė)
  • Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos,
  • Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinės mokyklos,
  • Skuodo r. Ylakių gimnazijos,
  • Vaikų meninės studijos „Diemedis“,
  • Vilniaus Gabijos gimnazijos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso dalyviams ir sveikiname konkursą laimėjusių mokyklų komandas!

Asta Rudienė
Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas" vadovė

 

 

Respublikinis nuotraukų konkursas „Biologai“

Konkursą organizavo  ŠMM (Švietimo ir mokslo ministerijos) Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ projektas  „T klasė“  ir mokyklų internetinė svetainė „Mokytojo dienoraštis“.  1 b klasės mokiniai  ir 5 b klasės mokinė Gabija Macionytė pabandė  į gamtą  pažvelgti ir biologo žvilgsniu.1 b klasės mokinių nuotrauka „Medžius tyrinėjame kartu“ (mokytoja Danguolė Kviliūnienė)  pateko į  įdomiausių nuotraukų penketuką, o Gabijos Macionytės nuotrauka  „Draugystė“ (mokytoja Skaidrė Zavadskienė)  nugalėjo ir užėmė 1 vietą, o nuotrauka  „Žydinčių sodų apsupty“ — 2 vietą.  Gabija buvo apdovanota diplomu ir Anne Cassidy knyga „Neužmirštuolė“, o 1 b klasės mokiniai padėkos raštu ir  Petra Durst – Bennig  knyga „Gėlių pranašystės“.

Plačiau: http://www.mokytojodienorastis.lt/lt/konkursai2/nuotrauku-konkursas-biologai-baigesi.htm

Sveikiname!

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos  1 b klasės mokiniai medžius tyrinėja kartu