Contact

Vasario 22 diena — MOKYKLOS IR ŠEIMOS DIENA

„Šeima lyg židinys - jei kurstysi bendravimą lyg liepsną - ji gyvuos..“

„Žmogus kaip ir viskas aplinkui negali būti vienišas.

Kaip nuotraukų rėmelis turi stiklą...

Kaip saulė turi dangų...

Kaip medis turi lapus...

Kaip šypsena turi galią...

Kaip valanda turi minutes...

Kaip bitė turi gėles...

Kaip metai turi dienas...

Kaip pradžia turi pabaigą...

Kaip veiksmas turi atoveiksmį...

Taip ir žmogus turi šeimą...“

Karolina Popovaitė


AKTUALUMAS 

„Šeima ir mokykla yra dvi pagrindinės ir svarbiausios auklėjimo institucijos. Tėvai – pirmasis sunkumų įveikimo, bendradarbiavimo, viskuo dalijimosi pavyzdys vaikui.  Mokyklą ir šeimą jungia tas pats objektas – vaikas, todėl jų bendradarbiavimo svarba akcentuojama visuose mokyklai skirtuose dokumentuose, metodiniuose leidiniuose.“ (S. Dapkienė, 1997)

TIKSLAS

Kurti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūrą.

DATA: 2013 – 02 – 22, 8.00 – 19.00 val.

 

MOKYKLOS IR ŠEIMOS DIENA „ŠEIMA LYG ŽIDINYS - JEI KURSTYSI BENDRAVIMĄ LYG LIEPSNĄ - JI GYVUOS..“
MOKYKLOS IR ŠEIMOS DIENA.docx
Microsoft Word Document 130.2 KB
MOKYKLOS IR ŠEIMOS DIENA.pdf
Adobe Acrobat Document 270.7 KB

Svečiai mokykloje

Aukštaitijos televizijos žurnalistai, projekto vadovė ir leidinio ,,T klasė” redaktorė Jūratė Jadkonytė – Petraitienė,  ,,T klasės” metodinio filmo komanda.

 Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo  patirtimi visa bendruomenė nuoširdžiai dalinosi, diskutavo, bendravo ir bendradarbiavo su ESprojekto vadove ir leidinio ,,T klasė” redaktore Jūrate Jadkonyte - Petraitiene bei visa ,,T klasės” metodinio filmo komanda:metodinio filmo ,,T klasė" vadovu Liutauru Kontrimu, režisieriumi Valdu Babaliausku ir operatoriumi Jonu Gursku (legendinio serialo ,,Giminės", dabar serialo ,,Rojaus Lietuva" kūrėjais),Aukštaitijos TV žurnaliste ir kitais svečiais. Atvykę svečiai į mokyklą liko patenkinti ne tik mokykloje organizuojama veikla, bet ir svetingumu, nuoširdumu.

Tėvelių kūrybinių darbų paroda „Mano rankų atspindžiai“

Šeimos bendrumo, bendradarbiavimo, patirties sklaidą spalvingai, skoningai ir subtiliai iliustravo tėvelių kūrybinių darbų paroda „Mano rankų atspindžiai“, kurią parengė meno vadovė Nijolė Misevičienė, dailės mokytoja Diana Masiulienė, pavaduotuoja ūkio reikalams Giedrė Žilinskienė. Darbus parodoje eksponavo Aldona Macionienė, Ramunė Jonuškevičiūtė – Tamulevičienė, Sonata Skaržauskienė, Ligita Vaičiulėnienė, Ona Aleliūnienė, Regina Aleliūnienė, Šarūnas Rinkevičius, Ingrida Meškauskienė, Elena Oldenburg, Vaida Kielienė, Vida Čipinienė, Kristina Liberienė, Irena Vlasovienė, Onutė Žylienė, Daiva Tunkevičienė, Rasa Grigienė, Rita Grinevičienė, Dangira Bielkauskienė, Neringa Bagdonienė, Vida Navikienė, Gitana Kručienė, Rasa Grigienė, Raimonda Kolyčienė, Birutė Mužienė, Vilma Bučinskienė, Irena Zdanavičienė, Zita Spundzevičienė. Dar­bai trauk­te trau­kė priei­ti ar­čiau, ap­žiū­rė­ti, pa­si­gė­rė­ti.

 

Linijinių šokių klubo valandėlė

Vadovė muzikos mokytoja Loreta Palavenienė

Reikėjo tik užsukti į muzikos mokytojos Loretos Palavenienės vadovaujamą linijinių šokių šokėjų susibūrimą, o tada jau kojos pačios kilnojosi, o rankos plojo į taktą. Mokykloje veikia linijinių šokių grupė „Wau“. Šokėjos pasikvietė savo mamas pasimokyti šokti linijinių šokių. Smagu, kai bendruomenė susirenka kartu ir šoka vienu ritmu. Buvo šaunu! Mamos ir močiutės išmoko šokti linijinį šokį „Stroll Along Cha Cha“ ir susipažino su graikų „Sirtakis“ nacionalinio šokio „Ghost Train“ žingsneliais. Mokytojos šokėjos Vidutė Želvienė, Dalia Mačėnienė ir Vaida Kielienė džiaugėsi, kad ne visi šokiai sušokti, o mamos pasidžiaugė, kad šokis tikra sielos atgaiva po darbo dienos.

Liaudiškos muzikos ansamblio susibūrimas

Vadovė meno vadovė Nijolė Misevičienė

Meno vadovės Nijolės Misevičienės naujai besikuriančio liaudiškos muzikos ansamblio armonikos garsai ir skambios melodijos lyg bur­tų laz­de­le mos­te­lė­jus visus traukė užsukti, pasiklausyti ir pritarti vingrių melodijų sutartinėms. Senolių dainas traukė visa bendruomenė: Dalia Troskovienė, Laimutė Devižienė, Skaidrė Zavadskienė, Giedrė Žilinskienė, Alma Giniotienė, Aleliūnas Steponas ir kiti. Dai­nos lyg iš gau­sy­bės ra­go pylėsi.

 

SPARTAKIADA „DRAUGYSTĖS LAIVAS“

VADOVAI : mama, kūno kultūros mokytoja Laima Bieliūnienė, kūno kultūros mokytojai Vidutė Motiekaitienė ir Valmantas Jocius

DALYVIAI: 4 b klasės mokiniai ir tėveliai

Sporto salėje susirinko 4 b klasės mokinių šeimos. Čia vyko šeimų spartakiada „Draugystės laivas“. Laivo kapitonams – kūno kultūros mokytojams Vidutei Motiekaitienei, Valmantui Jociui ir mamai mokytojai Laimai Bieliūnienei išmonės netrūko. Dalyviams, susibūrusiems į komandas, teko varžytis nuotaikingose rungtyse, šokti Flinto mankštą. Kunigas Domingo Avellaneda po šv. Mišių su berniukais sekmadieniais dažnai žaidžia futbolą, todėl mergaitės labai džiaugėsi, kad spartakiadoje dalyvavo kunigas, šį kartą ir jos galėjo parungtyniauti. Žinoma, nugalėjo DRAUGYSTĖ. Visos šeimos gavo padėkas, o tėveliai vaikams padovanojo saldžius prizus.

PROTŲ MŪŠIS

Vedėja mokytoja Dainora Raudienė

Mokytoja Dainora Raudienė — patyrusi protų mūšio organizatorė. Net vienuolikos šeimų komandos ištarė garsiai ir ryžtingai: „NORIU, GALIU IR PASIEKSIU“ ir atvyko į protų mūšio kovą! Nugalėjo 7 a klasės mokinys Donatas Mickevičius ir jo tėtis Rytis Mickevičius. II vietą užėmė 6 a klasės mokinė Marija Skrebytė ir jos tėtis Remigijus Skrebė. Džiaugiamės, kad tėtis Remigijus Skrebė dalyvavo Baltijos TV laidoje „Taip ir ne“ ir puikiai pasirodė. Smagu, kad tokių renginių dėka stiprėja mokyklos bendruomenės smalsumas, domėjimasis mokslu bei supančiu pasauliu.

Valandėlė „Kas yra vertybė? Ar ji mums reikalinga?“

Vadovė sesuo Grushevska Marija Dovire

Sesuo vienuolė  Doverė Vyktorija Grushevska ir kapelionas kunigas Domingo Avellaneda šeimas kvietė į valandėlę „Kas yra vertybė? Ar ji mums reikalinga?“. Žmogus be vertybių yra niekas! Vertybės lydi mus kiekvieną dieną – padeda atskirti gėrį nuo blogio, viską įvertinti pagal savo vertybių sistemą. Valandėlė ir diskusijos padėjo klausytojams suprasti vertybių (moralinių, krikščioniškų, šeimos) svarbą kasdieniame gyvenime ir galbūt sukėlė troškimą jų siekti.

Kūrybinės dirbtuvėlės „Gamta — mūsų namai“

Vadovai: technologijų mokytojas Alminas Raišelis, biologijos mokytoja Janina Morkevičienė

Pavasarį kiekvienas norime pradžiuginti parskrendančius paukščius naujais inkilėliais. Tačiau dažnas susiduriame su klausimu, kaip teisingai pagaminti inkilėlį, kad jame paukšteliai suktų lizdelius ir ten perėtų savo vaikelius. Mokytojas Alminas Raišelis ir mokytoja Janina Morkevičienė mokė inkilėlių gaminimo paslapčių.

 

 

Programos „Sveikiau yra geriau“ pristatymas

Vadovė Dalia Sinkevičienė

Mokyklos foje per ilgąją pertrauką eksperimentinės popamokinės programos ,,Sveikiau yra geriau“ vadovė Dalia Sinkevičienė ir kulinarai visą bendruomenę sukvietė į akciją ,,Rinkis maistą teisingai“. Savo iškeptais meduoliais vaišino visus susirinkusius.

Pamoką veda mama Aldona Macionienė

VEIKLA  KLASĖSE

Įvairi veikla vyko klasėse. 8a, 5b, 6b   klasių mokiniai su muzikos mokytoja Loreta Palaveniene kalbėjosi apie lietuvių liaudies šeimų dainas, dainavo „Giminių dainą“, žemaičių liaudies dainą „Lek gervė, lek gervelė“. Mokytoja Vaida Kielienė ir 3b klasės mokiniai parengė mokinių ir tėvelių fotografijų paroda "Pažink ir atrask Lietuvos grožį". Mokytojos Vidutės Želvienės vadovaujami 1 a klasės mokiniai ir tėveliai smagiai laiką leido sporto salėje. Mama Aldona Macionienė 4 b klasės mokiniams vedė dailės – technologijų pamoką, parengė parodą „Ir išmintis ateina palengva“. Įvairius kūrybinius darbelius atliko mokytojų Laimos Norvaišaitės, Irenos Mikalajūnienės, Vidutės Želvienės, Reginos Zigmantienės, Elenos Oldenburg, Vidos Čipinienės mokiniai. Visą informaciją mokyklos svetainėje talpino mokytoja Birutė Savickienė.

Mokyklos direktorė Vilma Petrulevičienė, pavaduotoja Rima Taurozienė, mokyklos tarybos pirmininkė Jolanta Chatkevičienė buvo aktyvios šventės organizatorės ir dalyvės. Direktorė džiaugėsi, kad linksmas pabuvimas kartu daug prasmingesnis už vakarą, praleistą prie kompiuterio.

 

Ar­gi ga­li iš­dai­nuo­ti vi­sas dai­nas, su­šok­ti vi­sus šo­kius, ar ga­li nu­til­dy­ti armonikos gar­sus? Ne­ga­li, o ir ne­rei­kia.

Renginiai baigėsi, bet niekas ne­sku­bė­jo skirs­ty­tis. Visi būrėsi prie arbatos puodelio ir skaniai iškeptų pyragų.

 


PIRMADIENIS, vasario 25 d. — 19.05 ir 20.00 val.

Aukštaitijos TV tinklalapyje galite rasti visas žinių laidas.

Kviečiame pasižiūrėti!


Dėkojame Šarūno mamai Angelei Valentinavičienei...

 

Padėka

Direktorės pavaduotojai ugdymui Rimai Taurozienei, direktorės pavaduotojai ūkio reikalams Giedrei  Žilinskienei, mokyklos tarybos pirmininkei Jolantai Chatkevičienei, s.  Doverei Vyktorijai Grushevskai,   kapelionui kunigui Domingo Avellanedai, meno vadovei Nijolei Misevičienei, mamai Angelei Valentinavičienei, bibliotekos vedėjai Almai Giniotienei, raštinės vedėjai Daliai Troskovienei, mokytojams: Dainorai Raudienei, Vaidai Kielienei, Alminui Raišeliui, Vidai Čipinienei, Janinai Morkevičienei, Loretai Palavenienei, Birutei Savickienei, Daliai Sinkevičienei, Daliai Mačėnienei, Dianai Masiulienei, Vidutei Motiekaitienei, Laimai Bieliūnienei, Valmantui Jociui, Birutei Savickienei   MOKYKLOS IR ŠEIMOS DIENos „Šeima lyg židinys - jei kurstysi bendravimą lyg liepsną - ji gyvuos...“ organizavimą. 

 

Mokyklos direktorė   Vilma Petrulevičienė

Projekto „T klasė“ koordinatorė mokykloje Danguolė Kviliūnienė