Contact

„MT – Mokytojai. Tėvai.“  klasės  veiklos planas

2015 m.

1.      Dalyvavimas ir partnerystė Šiaulių Gegužių progimnazijos projekte „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai.“

2.      Dalyvavimas Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyksiančioje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė":

2.1.Pranešimas „ Pažinimo džiaugsmas stebint, tyrinėjant ir išbandant“  respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė" “ (pranešėjos mokytojos metodininkės Elena Oldenburg ir Vaida Kielienė)

3.      2.2. Pranešimas „Veiklų siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais kūrimas“ respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė" (pranešėjos progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė)

4.      Mokymosi visą gyvenimą sistemos tobulinimas komunikacinės kompetencijos ugdymo srityje.

5.      Tėvų pagalba rengiant mokyklos ir šeimos produktyvios partnerystės programas

6.      Klasės pagrindu sukurtos mokytojų ir tėvų bendruomenės „MT-klasė“ kūrimas-perorganizavimas. 

7.      Pažintinis-tyriminis veiklinimas „Geriau kartą  pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“ (ekskursijos į tėvų darbovietes)

8.      Tėvų vedamos pamokos „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“.

9.      Esminių mokyklos bendruomenės problemų sprendimas  aktyvių diskusijų pagalba.

10.  Iniaciatyvumo,  galimybių bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais formų ieškojimas. Aktyvių tėvų, pedagogų, kitų bendruomenės narių sujungimas į vieną aktyvią bendruomenę „Keisk mąstymą – pakeisi vaiko ateitį“ - iniciatyva, aktyvi žmonių grupė, ir siekis veikti.

11.  Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūros kūrimas.

12.  Lietuvos Tėvų Forumo pirmininko Andriaus Murasko paskaita progimnazijos tėvams ir mokytojams  „Apie karjerą kitaip  Mylėti, Stebėti, Palydėti“

13.  Progimnazijos Saviugdos klubo įkūrimas.

14.  Progimnazijos Saviugdos klubo užsiėmimai:

13.1. „Grupės darbiniai susitarimai. Tikslai, uždaviniai. Ko siekiame gyvenime? Kuo skiriasi trumpalaikiai džiaugsmai nuo laimės?“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.2.Progimnazijos Saviugdos klubo  užsiėmimas „Nuo ko prasideda ugdymas? Švietimo ir ugdymo skirtumai bei pagrindiniai tikslai“,  lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.3. Progimnazijos Saviugdos klubo  užsiėmimas Vertybių (dora, teisingumas, taurumas, principingumas) įtaka žmogaus gyvenimui ir bendruomenei“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.4. Progimnazijos Saviugdos klubo  užsiėmimas Įsitikinimų, nuostatų įtaka santykiams, jų atsiradimas ir keitimas, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.5. Progimnazijos Saviugdos klubo užsiėmimas Charakterio (emocinis intelektas/raštingumas įtaka žmogaus gyvenimui ir bendruomenei“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.6. Progimnazijos Saviugdos klubo užsiėmimas Meilė vaikui ugdymo įstaigose – atgyvena ar būtinybė“,“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.7. Progimnazijos Saviugdos klubo užsiėmimas “Įgūdžiai, įpročiai, jų atsiradimas ir keitimas“,  lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.8. Progimnazijos Saviugdos klubo užsiėmimas “Aplinkos (šeima, mokykla ir kt.) įtaka vaikui“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

Imant prisipildo rieškučios, duodant – širdis

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytojai dalyvavo Vilniuje vyksiančiame seminare „Pedagogų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų profesinis tobulinimas komunikacinės kompetencijos ugdymo srityje“.  Seminarą vedė Lietuvos Edukologijos Universiteto docentė Aldona Rauckienė-Michaelsson ir  projekto „T klasė“ vadovė, knygos tėvams ,,Laimingos mamos dienoraštis” autorė Jūratė Jadkonytė Petraitienė. Seminare buvo aptarti pedagogų, mokyklų administracijų atstovų bendradarbiavimo su mokinių tėvais ypatumai, karjeros samprata, tinkamas karjeros pasirinkimas, karjeros projektavimo kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su tėvais sistemos kūrimas mokykloje.

Seminaro metu buvo pristatytos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „T klasė“  dalyvausiančios mokyklos.

Dėkojame projekto vadovei Jūratei Jadkonytei Petraitienei už nuoširdumą, iniaciatyvumą, ieškojimą formų ir galimybių bendrauti, bendradarbiauti su tėvais, įtraukti juos į ugdymo procesą mokykloje, už pagalbą rengiant mokyklos ir šeimos produktyvios partnerystės programas.

„Imant prisipildo rieškučios, duodant – širdis. Margaret Semann”… Tariame nuoširdų ačiū visai projekto “T klasė” darbo grupei.

Kviečiame visus tėvelius kuo dažniau atverti mokyklos duris…

 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė  Vilma Petrulevičienė, mokytojos Dainora Raudienė, Elena Oldenburg, Jolanta Chatkevičienė, Danguolė Kviliūnienė

Seminaras ,,Pedagogų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos 

administracijos darbuotojų profesinis tobulinimas

komunikacinės  kompetencijos ugdymo srityje”

Seminaro programa
seminaro programa (1).pdf
Adobe Acrobat Document 317.3 KB

T klasės“  veikla  2013 m.

Eil. Nr.

Veikla

1.

Mokykla pateko į Lietuvos aktyviausių mokyklų sąrašą

2.

,,Bendruomenė vaikui II“  Vaizdo konferencija internetu

3.

TELETILTAS ,,Vilnius – Jonava – Švenčionys – Panevėžys – Rokiškis – Mažeikiai - Druskininkai“ Vaizdo konferencija "Bendruomenė vaikui"

4.

„T klasės“ metodinio filmas apie mokyklą. Filmo pristatymas.

5.

MOKYKLOS IR ŠEIMOS DIENA  „Šeima lyg židinys - jei kurstysi bendravimą lyg liepsną - ji gyvuos..“

6.

Tėvelių kūrybinių darbų paroda „Mano rankų atspindžiai“

7.

Stažuotė  Šiaurės Italijoje, pagal programą ,,Neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais, modeliai“

8.

Aukštaitijos TV apie Alfonso Lipniūno mokyklą (Projektas "T klasė" )

9.

Video apie mokyklą „Kaip norėčiau Lipniūno mokyklą lankyt...“

10.

Uniformos  mokykloje.

 

2013 – 09 – 17 — 2013 – 12 – 17

 

Veikla

1.

Mokykloje sukurta „T klasė“

2.

Sukurtos „T klasės“ mokinių taisyklės

3.

WEBINARAS: Taupymas be skausmo
Kaip mokyti vaikus būti sėkmingus?

4.

Virtuali paskaita – diskusija  internete  „Kaip skatinti vaikus mokytis?“

5.

„T klasės“ mokinių išvyka į TV3  televizijos laidos „Romeo ir Džiuljeta“ filmavimą. Susipažinimas su  operatorių, režisierių  ir laidos vedėjų darbo niuansais.

6.

Išvyka į Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią ir vienuolyną Pasvalio rajone, Pumpėnų miestelyje.

7.

Susitikimas su Pumpėnų  parapijos klebonu ir mokyklos kapelionu  D.Avellaneda, vienuolėmis  .

8.

Sausainių “Cantuccini” kepimas Pumpėnų vienuolyne pas mokyklos kapelionąDomingo Avellaneda Cabanillas  

9.

Respublikinis nuotraukų konkursas „Biologai“

10.

Nemokamas vaikų draudimas nuo kaulų lūžių

11.

Aldonos Macionienės rankinių iš šiukšlių maišų paroda

12.

Advento vakaras „Vėl sudegė metai“

13.

Angelų kampelio kūrimas

14.

Sponsorių ieškojimas mokyklos Žaidimų kambariui ir Angelų klubui įkurti.

15.

Dalyvavimas klasių kabinetų durų puošimo konkurse (pasakų, eilėraščių apie žiemą ir Kalėdas)

16.

Sklaida apie mokyklos veiklasint internetiniame mokyklų tinklalapyje „Mokytojo dienoraštis“

17.

Dainoros Raudienės „Karvių kolekcijos“ paroda

 

 

Ateities planai  2014 m.

Eil.

Nr.

Veikla

1.

Angelų kampelio kolekcijos rinkimas.

2.

Angelų kampelio įkūrimas.

3.

Angelų klubo įkūrimas.

4.

Sponsorių ieškojimas mokyklos Žaidimų kambariui ir Angelų klubui įkurti.

5.

Filmas apie mokyklą ?

6.

Mokyklinių uniformų mugė

7.

„T klasės“ mokinių receptų knygelė „Susitikime virtuvėje“

8.

„T klasės“ papildymas naujais nariais (tėveliais)

 9

 Spektaklis?

 

Projektas ,,T klasė”

 

Raidė ,,T” reiškia,,Tėvų”. Toliau galime tik interpretuoti: Trylikta, Teisinga, Tobula, Tvirta, Tolerantiška... Viskas mums tinka, nes projekto tikslas – skatinti tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą, ir tam pasiūlysime ne vieną formą ar galimybę.

 

Pirmiausia – bendruomenės kūrimas. Mokyklos, klasės pagrindu suburta tėvų bendruomenė – tai ne tik didžiulė pagalba mokytojui, ne tik mokinio stiprusis užnugaris, bet ir smagus bei naudingas laikas patiems tėvams.

 

Drąsinsime pedagogus įsileisti gimdytojus į klases, pamokas ir net, jei yra galimybė bei poreikis, pvz., į mokyklos virtuvę (vienoje Vokietijos mokymo įstaigoje mamos organizavo savo vaikų klasės maitinimą – pačios virė ir gamino pietus).

 

Mokytojas, mūsų manymu, – ugnies įžiebėjas, uždegantis norą veikti. Ugnies kurstymas jau turėtų pereiti į tėvų rankas. O galimybės tikrai didelės: tiek per pamokas, tiek po jų. Projekto veikloje numatytos bent kartą per mėnesį šeimos narių vedamos pamokos. Pavyzdžiui, mama farmacininkė – puikiausiai išmano chemiją, tėtis policininkas – žmogaus saugą, močiutė gali būti nepakeičiama technologijų pamokoje (apie tai byloja mūsų reportažas ,,Ar vėl močiutę kviesite?”). Mokiniams – tai ne tik įdomesnė, kitokia pamoka, bet įrodymas, kad žinios pritaikomos bei reikalingos gyvenime. Tėvams – neįkainojama patirtis ir savo vaiko klasės pamatymas ,,iš vidaus”, susipažinimas su pedagogo darbu. Kartu tai yra profesinis orientavimas, kuriam šiame leidinyje skyrėme ypač daug dėmesio. Juk visų mūsų tikslas tas pats – parengti atžalą gyvenimui, padėti pasirinkti profesiją. Kitokios pamokos gali būti ne tik mokykloje – juk daug įdomiau mamos ar tėčio darbe. Kodėl ne? Ekskursijos į tėvų darbovietes yra patrauklus ir įdomus būdas pažinti, išmokti, susidomėti.

 

Prisimenate statistiką, kuri skelbia, kad Lietuvoje tėvai vidutiniškai savo vaikui skiria apie 7 minutes per parą. Tad gimdytojų įsitraukimas į mokyklos veiklą šias minutes ištęstų bent jau iki pusvalandžio. Bus užklasinė veikla tėvams ir vaikams. Tame pačiame būrelyje skirtingos kartos kartu gali piešti, dainuoti, žaisti futbolą ir t. t. Įdomiai leidžiamos popietės, atsiranda bendri pomėgiai, interesai, pokalbiai, lengviau aptinkamas keliukas į paauglio širdį. Juk žinome, kokie jie būna dygliuoti.

 

 Projekto vadovė ir leidinio ,,T klasė” redaktorė Jūratė Jadkonytė-Petraitienė

Trumpai apie projekto veiklas

 Projekte ,,T klasė” dalyvauja 16 mokyklų iš visos Lietuvos. Daug dėmesio skirsime tiek individualiam bendravimui su mokymo įstaigų tėvais, tiek per žiniasklaidą aprėpdami visos mūsų šalies tėvus. Vyksime į mokyklas, rodysime vokiečių režisieriaus Reinhardo Kahlo filmą ,,Ateities laboratorijos”. Jame neįprasti, bet veiksmingi mokymo būdai Vokietijos mokyklose, taip pat diskutuosime. Kviesime tėvus į vaizdo konferencijas, kurios bus transliuojamos iš skirtingų Lietuvos savivaldybių vienu metu, kalbėsimės su specialistais, žymiais pedagogais, psichologais, tarsimės, ieškosime geriausių sprendimų. Rengsime komunikacinės kompetencijos seminarus pedagogams , darysime apklausas, rinksime metodinę medžiagą, pagal ją bus sukurtas ,,T klasės” metodinis filmas . Mokinius kviesime į jiems specialiai rengiamų laidų ciklą ,,Gimnazistai”, taip pat mokyklos ugdytiniams išleisime 2 leidinius, juose daug dėmesio skirsime jų savivaldai mokykloje, motyvacijai, profesiniam orientavimui.

Visą sukauptą informaciją bus galima rasti specialiai sukurtoje interneto svetainėje www.mokytojodienoraštis.lt. Kviečiame prisijungti, rašyti savo nuomonę, klausti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Kontaktai:

Projekto vadovė ir leidinio ,,T klasė” redaktorė Jūratė Jadkonytė-Petraitienė

Jurate@aja.lt, tel. +370 655 23830

ES projekto vadovė  ir leidinio ,,T klasė” redaktorė  Jūratė Jadkonytė  – Petraitienė dalinasi įspūdžiais su mokyklos bendruomene

 

Projekto vadovė lankėsi mokykloje ir  dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi, kad projekte dalyvaujančios mokyklos noriai įsileidžia tėvus.

 Jūratė Jadkonytė  – Petraitienė : „Mokytojai  supranta, jei tėvus įtrauks į mokyklos veiklą, išloš patys. Pirmiausia, tėvai į mokyklas ateis ,,taikos metu“, t.y., ne tada, kai dėl vaiko elgesio ar mokslų yra kviečiami direktoriaus, ar klasės tvarkymo darbams lėšų prašo auklėtojas. Antra, tėvai gali būti šaunūs pagalbininkai, prisiimantys dalį klasės auklėtojo pareigų. Mūsų tikslas, kad tėvai mokyklose rastų jiems įdomios veiklos, artimiau bendrautų su mokytojais, su kitais klasės tėvais neformalioje aplinkoje. O visa tai skatina gražų visų trijų šalių (mokytojų, tėvų ir mokinių) bendradarbiavimą. Juk tėvai puikiai gali suorganizuoti ekskursijas, šventes, varžybas, gali pravesti pamokas pagal savo profesiją. Projekte darėme tėvų apklausą, kuri parodė, kad tėvai su didžiuliu malonumu nori jungtis prie mokyklos gyvenimo. Tik ne visada žino kaip. Tad labai svarbu, kad mokytojai pastebėtų tuos aktyvius tėvus ir duotų jiems nors nedideles užduotis. Juk buriant bendruomenę, kiekvienas narys nori jaustis reikalingas. Vėliau mokytojams teliks tik išklausyti tėvų idėjas, viskas vyks tarsi savaime. 

Trumpai apie projektą

 

Projektas ,,T klasė“ įgyvendinamas 19-oje mokyklų iš visos Lietuvos. Jo pagrindinis tikslas yra sutelkti visus mokyklos bendruomenės dalyvius ir didinti jų tarpusavio supratimą per įvairias veiklas. Tėvai, pagal savo profesijos profilį, vedė pamokas mokyklose, kvietė vaiko klasę į savo darbovietes, organizavo ekskursijas, šventes, varžybas. Lietuvoje įkurta 10 popamokinės veiklos formų - bendrų būrelių tėvams ir vaikams (techninio modeliavimo, japonų kultūros, krepšinio, tautodailės ir pan.)

Mokinių teigimu, tai buvo įdomi, kitokia patirtis, kuri skatino domėtis, vertinti, įsivertinti save, kėlė motyvaciją mokytis. Pasak Individualiosios psichologijos instituto psichologės Rasos Bieliauskaitės, mokytojų ir tėvų glaudus bendradarbiavimas praplečia vaiko akiratį, aktyvi tėvų veikla mokykloje sukuria pridėtinę vertę – saugumo jausmą ir realų požiūrį į gyvenimą, o pirmiausia į savo siekius. Pirminę vaiko nuostatą ,,noriu tai, ko noriu ir tada, kada noriu“, keičia į brandų požiūrį ,,noriu žinoti, ko noriu, ir siekti to atsižvelgdamas į realybę bei aplinkinius.“

 

Apie tėvų pamokas

Daugiausia buvo technologijos pamokų: mamos virė, kepė, mezgė, vėlė vilną, net ir kosmetologinė manikiūro pamoka. Buvo ir tokių, kaip japonų kultūra, lotynų kalbos, juvelyrikos (apie tauriuosius akmenis ir deimantus), pirmosios pagalbos, jogos, futbolo ir t.t.. Tėvai tikrai turi ką pasakyti ir ką parodyti. O vaikams tai nauja patirtis ir kitokia pamoka, dėl to labiau įsimintina. Tokiu būdu jie pamato savo vaiką ir jo klasės aplinką, artimiau susipažįsta su mokytojo darbu. Tiesa, tėvų vedama pamoka kartais mokytojus verčia pasitempti, ieškoti įdomesnių pamokos formų. Tačiau mokytojai supranta, kad jie gali būti stipresni, kai šalia geri pagalbininkai.

Mano manymu, tėvų vedamos pamokos būtų tikslingos kiekvienoje klasėje bent kartą per mėnesį. Vaikai myli savo tėvus ir nori jais didžiuotis. Per tokias pamokas pastebėjau, kad tėvo-,,mokytojo“ sūnus ar dukra sėdi ypač pasitempę ir pakylėti. Iš to išlošia visi, net ir kiti mokyklos vaikai. Pavyzdžiui, vienoje mokykloje tėvelis vedė grindų riedulio pamoką ir mokyklai padovanojo grindų riedulio įrangą. Dabar toje mokykloje per kūno kultūros pamokas visi mokosi riedulio paslapčių.

 

Iš pradžių tėvai buvo nedrąsūs. Jiems atrodė, kad mokykloje nelaukiami. Tačiau po truputėlį situacija keičiasi. Tėvai atsakingai ruošiasi pamokoms, kai kurie nerimauja, kas bus, jei vaikai paklaus to, ko jie nežino... Visko buvo: nerimo, nepasitikėjimo... Tačiau po pamokos – šypsosi ir sako, viską mielai pakartotų. Viena mama atviravo, kad pamokos minutės prabėgo žaibo greičiu ir iš klasės išėjo pasikrovusi puikia energija. Ji džiaugėsi, kaip noriai vaikai kibo į darbus (vėlė vilną), o svarbiausia, kad dirbo net berniukai. Kitas tėtis, buvęs futbolo rinktinės narys, po pažintinės pamokos apie futbolą surengė varžybas. Kiek buvo emocijų! Berniukai tiesiog užpuolė klausimais: apie galimybes, treniruotes, rinktinės narius, net apie traumas. Tėvelis buvo pakylėtas. Trečia mama (dirbanti virėja) prieš pamoką prasitarė, kad visą gyvenimą troško būti mokytoja... Svajonės, nors ir trumpam, pildosi mokykloje. 

 

Apie būrelius tėvams ir vaikams

Šiame projekte įsteigėme ir naują popamokinės veiklos fromą - 10 bandomųjų būrelių tėvams ir vaikams. Juk piešti, dainuoti, šokti, žaisti futbolą, konstruoti, megzti ir t.t. galima kartu su tėvais. Tokie užsiėmimai praturtina šeimų bendravimą. Beje, kai kuriuos būrelius pasiryžo vesti patys tėvai. Tai vėlgi puiki patirtis, ir svarbiausia, noras ateiti į mokyklą, prisidėti prie jos veiklos, bendradarbiauti.

 

Apie ekskursijas į tėvų darbovietes

Pirmiausia profesinis orientavimas. Mokiniai realiai pamato įmonės aplinką, darbuotojus, atmosferą, domisi, ką reikėtų baigti, norint dirbti vieną ar kitą darbą. Tiesa, viena mama guodėsi, kad vaikai išėję iš plastiko atliekų gamyklos, sakė, kad nė už ką nenorėtų dirbti prie konteinerių. Ar tai ne puiki motyvacija mokytis ir siekti daugiau? Viename sėkmingai veikiančiame užsienio įmonės filiale mokiniai akivaizdžiai suprato, kaip svarbu mokytis užsienio kalbų. Apėjo ne tik įmonės gamybos cechus, bet ir pasimatavo direktoriaus kėdę. O svarbiausia, kad visada po tokios ekskursijos (kurias stebėjome) paklausiu, ar norėtumėte čia dirbti. Dažniausiai entuziastingai pakyla vaikų rankos.“

 

ES projekto vadovės  ir leidinio ,,T klasė” redaktorės  Jūratės Jadkonytės  – Petraitienės mintis užrašė mokytoja Danguolė Kviliūnienė

 

30 pedagogų stažavosi Šiaurės Italijoje

 Balandžio 13-19 dienomis 30 Lietuvos mokytojų (iš 20 respublikos mokyklų) stažavosie Šiaurės Italijoje, pagal programą ,,Neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais, modeliai“. Stažuotė vyko ES projekto ,,T klasė“, vykdomo VšĮ ,,AJA viešieji ryšiai“ iniciatyva. Pedagogai susipažino su Italijos formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemomis. Lankėsi regionuose, puoselėjančiuose vietos bendruomenių veiklas. Mondaino miestelio meras Lietuvos mokytojams pristatė regioną bei bendruomenės tradicijas, San Marino respublikoje susipažinta su seniausios pasaulyje respublikos šeimos tradicijomis, susijusiomis su vienybės deklaracijomis. Ričiono miestelyje pedagogai lankėsi ,,Scuola Secondaria Di 1 Grando Geo Cenci“ mokykloje. Muzikinės pakraipos mokykla Lietuvos pedagogus pasitiko suburto orkestro koncertu. Mokyklos direktorius Paride Principinišiltai pasveikino mūsų delegaciją, teikdamas, kad Italijos mokyklos nėra labai savarankiškos – jos priklauso nuo valstybės politikos: ,,Nuo 2000-ųjų metų mokykloms po truputėlį suteikiama daugiau autonomijos, tačiau ne pinigų,“ - apgailestavo direktorius. Todėl tėvų materialinė pagalba, kai mokyklai dovanojamas kompiuteris ar kitos priemonės, yra neišvengiama. Taip pat direktorius pabrėžė, kad kelių metų perspektyvoje mokyklos klasėse bus kompiuteriai su vieninga interneto prieiga, kas nustebino mūsų mokytojus. Juk beveik visose Lietuvos mokyklose tai jau yra senokai sukurta.

Italijoje tėvus į mokyklos veiklą imta įtraukinėti nuo 7-o dešimtmečio, kai tai buvo įteisinta valstybės: ,,Šiandien mokykloje įsteigta tėvų taryba, turinti atstovavimo mokyklai teises“, - pasakojo direktorius Paride Principini. Jo vadovaujamoje mokykloje tėvai imasi iniciatyvos ruošdami šventes, organizuoja išvykas, padeda spręsti kasdienines problemas. Tėvai labai atsakingai prižiūri savo vaikus. Pavyzdžiui, kiekvieną mokinį iki 12 metų palydi ir pasiima iš mokyklos. Jei į pamokas vėluojama nors vieną minutę, mokinys į klasę nepriimamas, kol tėvai neparašo pasiaiškinimo. O vieną didžiausių mokyklos renginių - mokslo metų pabaigos šventę - vainikuoja bendruomeninės vienų kitiems pagalbos akcija. Tarp šeimų keičiamasi, dovanojama mokinių išaugti drabužiai, priemonės, knygos.

Kelionės metu Lietuvos mokytojai aktyviai dalijosi įvairių šalių, vykdytų projektų, stažuočių patirtimi. Mosėdžio gimnazijos pedagogė Virgina Jonkuvienė pasakojo apie tarptautinių projektų – trijų šalių stovyklų organizavimą Lietuvoje ir dalyvavimą Lenkijos bei Vokietijos stovyklose. Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos mokytoja Loreta Bizokienė pristatė tarptautinį projektą E-TILTAS - sėkmingą kartų dialogą. Švenčionių Z.Žemaičio gimnazijos dailės pedagogė Jūratė Vitkauskienė pranešime lygino Lietuvos ir Lenkijos mokyklų meninio ugdymo ypatumus. Santariškių mokymo centro pedagogė Irma Vitukynaitė supažindino su mokinių ugdymu gydymo įstaigose Švedijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Portugalijoje. Klaipėdos surdopedagogė Ulijana Petraitienė pasakojo apie specialiųjų poreikių mokinių integracijos formas Austrijoje.

,,Manau, kad pedagogų stažuotė, kaip mokymo forma, yra viena veiksmingiausių, - sako projekto ,,T klasė“ vadovė Jūratė Jadkonytė Petraitienė. – Šios stražuotės tikslas supažindinti su skirtingomis užsienio šalių švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos formaliojo ir neformaliojo ugdymo ypatumais, pasikeisti informacija, o gautą patirtį panaudoti savo mokymo įstaigos bendradarbiavimo su tėvais modelio kūrime. Stažuotė - tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys, kai šilti santykiai užmezgami ne tik tarp skirtingų šalių mokyklų, bet visų pirma tarp Lietuvos mokyklų pedagogų. Juk bendra veikla ir siekiai žmones vienija.“ 

 

30 pedagogų stažavosi Šiaurės Italijoje, T klasė, mokytojo dienorastis

Aktyviausios mokyklos

 Labai džiaugiamės, kad perimate projekto ,,T klasė" idėjas, aktyviai įtraukiate tėvus į įvairias mokomąsias veiklas, kūrybingai mokykloje leidžiate laiką, mokotės vieni iš kitų... Darote viską kuo puikiausiai vardan vaikų. Ačiū Jums.

Aktyviausiai Mokyklos tribūnoje renginius ir kitas mokyklos veiklas pristatė

Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija.

 

Projekto vadovė ir leidinio ,,T klasė” redaktorė Jūratė Jadkonytė-Petraitienė