Contact

Pateikiama: „2015.png“

Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė.

Mokytojai: Vaida Kielienė, Vaida Imbrasienė, Kristina Mikalauskaitė, Jolanta Chatkevičienė, Ramunė Gimbutienė, Dainora Raudienė, Irena Mikalajūnienė, Nijolė Misevičienė, Daiva Ivanauskienė, Danguolė Kviliūnienė.

Progimnazijos darbuotojai: budėtoja Irena Vlasovienė, budėtoja Genovaitė Tirulytė, buhalterė Regina Jokubauskienė.

1 a klasės mokiniai ir tėveliai: Savijus Lukošius, Gabija Trimailovaitė.

1 b klasės mokiniai ir tėveliai: Andrėja Vilimaitė, Kipras Chmeliauskas, Nedas Zubarskis, močiutė Kaleivienė Stanislova, Kamilė Bačiunskaitė, Lėja Melnikavičiūtė, Rimšaitė Gabija, Gaurytė Augustė, Kizerskytė Rugilė, Rugilė Skaržauskaitė.

2 a klasės mokiniai ir tėveliai: Augustė Žiukaitė, Maskoliūnas Rokas, Nedas Zaranka.

2 b klasės mokiniai ir tėveliai: Rugilė Kvietkauskaitė, Kamelija Vilkončiūtė, Armanė Kyliokaitė, Andrejus Leščinskas, Giedrė Stankevičiūtė, Adriana Tamošiūnaitė, Urtė Chmeliauskaitė, Laura Chmeliauskienė, Benas Stakėnas, Smiltė Skrickaitė, Linas Spundzevičius, Jolita Spundzevičienė, Elinga Eismontaitė, Emilija Imbrasaitė.

3 a klasės mokiniai ir tėveliai: Sažinytė Jomilė,

4 a klasės mokiniai ir tėveliai: Miglė Stankevičiūtė, Naginionytė Dominyka.

5 a klasės mokiniai ir tėveliai: Banytė Kamilė, Banienė Diana, Austėja Bagdonaitė.

5 b klasės mokiniai ir tėveliai: Meškauskas Einoras.

6 a klasės mokiniai ir tėveliai: Gabrielė Kizerskytė.

6 b klasės mokiniai ir tėveliai: Titas Kriaupas, Rasa Kriaupienė.

8 a klasės mokiniai ir tėveliai: Kasparas Mikalajūnas.

Svečiai: sesuo Elija, Rima Masėnienė, Lina Vilimavičienė, Vilniaus Viršuliškių vidurinės mokyklos bendruomenė.

Angelų paroda - 2014

Lai saugos Jūsų šeimas  ANGELAS...

Nuo tamsos lig aušros

Ir dieną miglotą

Lydės Jūsų kelią,

Jūsų grįžtančių lauks,

Saugos Jūsų  ramybę

Ir bėgantį laiką.

(Birutė Gaigalienė)

 

Angelas – religinė, mitologinė būtybė, kurios niekas nėra matęs, tačiau kiekvienas šiai būtybei suteikia pačius tauriausius bruožus. Nuo vaikystės žinome, kad mus jau nuo pat gimimo saugo Angelas Sargas, kad kažkokia jėga mus globoja, pakužda teisingus sprendimus. Ne veltui sakoma: „Šviesus kaip angelas“, „Tas žmogus tikras angelas“, „Tu, mano angelėli“, „Miega kaip angelas“, „Angeliško grožio“.

Progimnazijoje jau antri metai kaupiama Angelų kolekcija. Ir šiais metais parodos lankytojų akis ir sielą džiugino Angelų paroda, pulsuojanti geromis emocijomis.

Parodoje buvo eksponuojama  140 angelų, kuriuos Angelų kolekcijai padovanojo progimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėveliai), svečiai.  Šiais metais angelai kartu su progimnazijos direktore Vilma Petrulevičiene atkeliavo ir iš Suomijos, Italijos, su mama Laura Chmeliauskiene – iš Vokietijos, iš Vilniaus Viršuliškių vidurinės mokyklos, iš šeimų.  Mama Lina Spundzevičienė ir „Taikos“ lopšelio-darželio auklėtoja  Rima Masėnienė pačios pagamino Gerumo Angelą ir padovanojo kolekcijai. Patys aktyviausi akcijos dalyviai buvo 1 b, 2 b klasių mokiniai ir tėveliai.

Eksponuojama paroda – ne vienam parodos lankytojui – kaip ramybės, apmąstymų, dvasinio apsivalymo ženklas. Visi angelai unikalūs:  maži ir dideli, sparnuoti ir besparniai, balti ir spalvoti, linksmi ir liūdni... Angelai skirtingi, tačiau visi gera linkintys. Ką gali žinoti, gal kažkurį ir savuoju angelu galima pavadinti ar nuo negandų saugančiu amuletu?

Dėkojame visiems, padovanojusiems ANGELĄ ir prisidėjusiems prie ANGELŲ KAMPELIO kūrimo, progimnazijos krikščioniškųjų tradicijų ir vertybių puoselėjimo! ( Angelų klubo narių pavardes rasite priede „Angelų klubo nariai – 2014 metai“)

Tikime ir linkime, kad angelai saugotų  progimnazijos bendruomenę, šeimas, į progimnaziją užsukančius svečius ir visus apgaubtų savo gerumo sparnais!

 

Progimnazijos mokytoja Danguolė Kviliūnienė

Angelų  paroda – 2013

Mūsų  mokykla pavadinta profesoriaus kunigo Alfonso Lipniūno vardu, esame  katalikiškos krypties mokykla,  priimta į Katalikiškų mokyklų asociaciją. Ugdymas mokykloje pagrįstas  krikščioniškosiomis vertybėmis.  Progimnazijoje yra sielovados kabinetas, koplytėlė, kunigo Alfonso Lipniūno kambarys. Kiekvieną sekmadienį mokykloje vyksta šv. Mišios...

Progimnazijos bendruomenė turi  dar vieną gražų tikslą — katalikiškos krypties mokykloje surinkti ir sukaupti ANGELŲ  KOLEKCIJĄ bei įkurti ANGELŲ KAMPELĮ. 

Bendruomenės nariai, artimieji, svečiai kolekcijai jau padovanojo 63 angeliukus. Angeliukai sau vietą rado  mokyklos koplytėlėje. Visi Angelai  unikalūs, perduodantys skirtingą nuotaiką, turintys savo atsiradimo istoriją.

Kiekvienas, padovanojęs mokyklai ANGELĄ, tapo Angelų klubo nariu iryra įrašytas į Angelų klubo knygą. Šiuo metu yra 47 nariai.

Angelai neša ypatingą žinią ir tikime, kad saugos mokyklos bendruomenę  bei į mokyklą užsukančius svečius nuo įvairiausių negandų ir nelaimių.

Visi drauge įkurkime ANGELŲ KAMPELĮ!

 

 

„T klasės“ mokiniai

„Angelų klubo“ nariai

2013 metai

1.      Direktorė Vilma Petrulevičienė

2.      Kunigas Domingo Avellaneda

3.      Kun. Alfonso Lipniūno giminaitė Danutė Kriščiūnienė

4.      Kun. Alfonso Lipniūno giminaitis Jankevičius Algimantas

5.      Kun. Alfonso Lipniūno giminaitė  Jankevičiūtė Lina

6.      Sesuo Marija Dovire Grushevska

7.      Sesuo Kristina Mikalauskaitė

8.      Direkt. pavaduotoja Giedrė Žilinskienė

9.      Raštinės vedėja Dalia Troskovienė

10.  Mokytojas Alminas Raišelis

11.  Mokytoja Danguolė Kviliūnienė

12.  Mokytoja Loreta Palavenienė

13.  Mokytoja Nijolė Misevičienė

14.  Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė

15.  Lina Vilimavičienė, 1 b klasės mokinės

Adrianos   Tamošiūnaitės krikšto mama

16.  Tajus Kalvelis, 1a klasės mokinys

17.  Ugnė Stapulionytė, 1 a klasės mokinė

18.  Emilija Imbrasaitė, 1 b klasės mokinė

19.  Urtė Chmeliauskaitė, 1 b klasės mokinė

20.  Urtė Čeponytė, 1 b klasės mokinė

21.  Giedrė Stankevičiūtė, 1 b klasės mokinė

22.  Akvilė Ašakaitė, 1 b klasės mokinė

23.  Linas Spundzevičius, 1 b klasės mokinys

24.  Rugilė Skaržauskaitė, 1 b klasės mokinė

25.  Vestina Suchockytė, 1 b klasės mokinė

26.  Domas Gintautas, 2 a klasės mokinys

27.  Luka Ingeleikaitė, 2 a klasės mokinys

28.  Jorūnė Dešrytė, 2 a klasės mokinė

29.  Artas Velička, 2 a klasės mokinys

30.  Adelė – Rusnė Juknevičiūtė, 3 a klasės mokinė

31.  Vigailė Mickevičiūtė, 3 a klasės mokinė

32.  Miglė Stankevičiūtė, 3 a klasės mokinė

33.  Milanas Rinkevičius, 3 b klasės mokinys

34.  Nedas Velžys, 4a klasės mokinys

35.  Darijus Ivanauskas, 4 b klasės mokinys

36.  Gabrielė Kizerskytė, 5 a klasės mokinys

37.  Kamilė Kvietkauskaitė, 5 a klasės mokinė

38.  Aušra Ščerbinskaitė, 6 b klasės mokinė

39.  Gabija Marmakevičiūtė, 5 b klasės mokinė

40.  Jonė Bieliūnaitė, 5 b klasės mokinė

41.  Greta Pivoraitė, 5 b klasės mokinė

42.  Greta Sliesoriūnaitė, 6 a klasės mokinė

43.  Simas Velička, 6 a klasės mokinė

44.  Paulina Rukštelytė, 7 a klasės mokinė

45.  Gabija Kabečiūtė, 5 a klasės mokinė

46.  Dominyka Šukytė, 5a klasės mokinė

 

47.  Lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenė