Contact

Virtuali kelionė po Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją

Mokyklos emblema

Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos Tarybos  sprendimas

2013 m. balandžio  mėn. 23 d. Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos Tarybos  spendimu Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla priimta į Nacionalinę katalikiškųjų mokyklų asociaciją.

Mokyklos daina

MOKSLO IR ŽINIŲ SALA

Mokykla, Tu mūsų turtas:
Saulė, Meilė ir Šviesa.
Tu — lyg ratas koks užburtas,
Žinių lobis ir tiesa.

Priedainis

Dievui atveriam širdis.
Žmogui ištiesiam rankas.
Tiesai, Mokslui ir Tėvynei
Skamba mūs širdžių daina.

Priedainis
Jeigu mokslo vandenyne
Salą mažą Tu atrasi.
Didelį žinių lobyną
Iš salos tos išsineši.

Priedainis

O Lipniūno mokykla
Ir yra Žinių sala.
Klegesio vaikų ir džiaugsmo
Ji kas dieną kupina.

Priedainis

Kunigo dvasia, dorumas,
Mokslo siekis, žingeidumas…
Meilė Dievui, artimam.
Jai ir Jam, Tau ir Man.

Priedainis

Žodžiai  mokytojos Danguolės Kviliūnienės ir mokinės Austėjos Ramanauskaitės

Muzika mokytojos  Loretos Palavenienės

 

Mokyklos dainos įrašas
Himnas Mokyklos daina.mp3
MP3 Audio File 6.0 MB

Alfonso Lipniūno mokykla — grožio ir gėrio sklidina

Alfonso Lipniūno mokykla — grožio ir gėrio sklidina,

Nenuoramų linksmų siautimo kupina

Ir džiaugsmo pilna.

Kam teko apsilankyt,

Kam teko piešinius, šokius, vaidinimus

Ir Žalią vėliavą matyt,

Eilių, mišių, giesmių, dainų klausyt...

Tas tik gali sakyt:

„Kaip norėčiau Lipniūno mokyklą lankyt...“

 

Mokyklos  šypsena